در این ورکشاپ به مدلسازی و رندر یک پروژه ویلا از صفر تا صد در نرم افزار تری دی مکس می پردازیم . با دیدن این آموزش شما توانایی این را خواهید داشت که به بسیاری از دستورها و ابزار های نرم افزار تری دی مکس تسلط پیدا کنید و به مدلسازی موارد مشابه بپردازید .

– ورکشاپ مدلسازی در نرم افزار تری دی مکس –

جلسه اول

ورکشاپ آموزش مدلسازی در نرم افزار تری دی مکس – جلسه اول 

مدت زمان آموزش : 12 دقیقه

مدرس : هستی شاهعلی زاده 

توضیحات مربوط به این جلسه :  در این جلسه شما به طور کامل یاد می گیرید که دیوار های مربوط به یک حجم را به راحتی رسم نمایید و جای پنجره ها و در ها را روی آن تعیین کنید .

پخش ویدیو

در این جلسه یک ویلا در نرم افزار 3DMax به صورت ذهنی مدلسازی خواهد شد . قبل از شروع هر کاری لازم است از بخش Customize و Unit SetUP واحد مورد نظرتان به عنوان مثال سانتی متر مشخص نمایید و حالا شروع به انجام کار مدلسازی نمایید .این جلسه با مدلسازی دیوار ها توسط ابزار Box در بخش Create شروع خواهد شد و به راحتی می توانید ضخامت دیوارتان را باتوجه به ضخامت باکستان مشخص نمایید .حالا نیاز دارید که این باکس را Convert to Editable Poly  کنید تا بتوانید از ویژگی های این بخش استفاده نمایید و برای ادامه کار به مشکل بر نخورید .بعد از آن یاد می گیرید که چگونه از  دستور  Connect استفاده کنید و باکستان را به تعدادی که می خواهید تقسیم کنید و در نتیحه با توجه به اندازه ضخامت دیوار در دو طرف باکستان این ابعاد را مشخص کنید و حالا با استفاده از دستور Extrude این قسمت هارا Extrude می کنید و دیوارتان را ترسیم می نمایید . حالا می توانید با استفاده از ابزار  slice plane به راحتی جاهای موردنظر به قسمت های مشخصی تقسیم نمایید علاوه بر آن شما توانایی این را خواهید داشت که Plane را در جهت موردنظر بچرخانید و در جهات عمودی و افقی Slice موردنظرتان را اعمال نمایید. توجه داشته باشید که این فرایند را با دستور Connect هم می توانید انجام دهید .در این مرحله پلی گان هایی خواهید داشت که توسط دستورات Connect و Slice Plane ایجاد شده اند و کافی است فقط با انتخاب پلی گان های موردنظرتان سپس اعمال دستور Bridge جای پنجره ها و در ها را خالی کنید و در نهایت در و پنجره مورد نظرتان را آنجا قرار دهید .

جلسه دوم

ورکشاپ آموزش مدلسازی در نرم افزار تری دی مکس – جلسه دوم

مدت زمان آموزش : 8 دقیقه

مدرس : هستی شاهعلی زاده 

توضیحات مربوط به این جلسه :  در این جلسه شما به طور کامل یاد می گیرید که به طور کامل یک در را از صفر تا صد با جزئیات کامل مدلسازی نمایید .

پخش ویدیو

در این جلسه به وسیله Box شروع به مدلسازی در در نرم افزار 3DMax می کنیم بعد از آنکه باکس اولیه را Convert to Editable Poly می کنیم و با استفاده از دستور Connect پنل های شیشه ای مربوط به آن را در آن ترسیم می کنید و از Chamfer برای ایجاد تقسیم بندی های جدید استفاده می کنیم. حالا برای اضافه کردن جزئیات بیشتر می توانید از Bevel , Inset و Extrude استفاده کنید . برای مدلسازی دستگیره ها هم به همین روش باکسی را رسم کنید و بعد از انتخاب Edge ها با استفاده از  Fillet گوشه های مربوط به آن را نرم کنید و با استفاده از یک سیلندر و یک باکس دیگر در ابعاد کوچکتر اجزای بعدی دستگیره را مدلسازی کنید حالا آن را در جای مناسب قرار دهید . برای قاب در هم می توانید به وسیه یک باکس و ایجاد دو کانکت در طرفین باکس آن را مدلسازی نمایید.

جلسه سوم

ورکشاپ آموزش مدلسازی در نرم افزار تری دی مکس – جلسه سوم 

مدت زمان آموزش : 11 دقیقه

مدرس : هستی شاهعلی زاده 

توضیحات مربوط به این جلسه :  در این جلسه شما به طور کامل یاد می گیرید که یک پنجره را همرا با قاب و تمام دیتیل های موجود آن از صفر تا صد در نرم افزار تری دی مکس مدلسازی کنید .

پخش ویدیو

در این جلسه شما یاد می گیرید که با استفاده از دستور های تری دی مکس در کوتاه ترین زمان یک پنجره مدلسازی نمایید . برای شروع از رسم یک باکس شروع می کنید با استفاده از Inset , Bevel  و یک  Extrude شیشه های آن را هم رسم می نمایید . حالا برای مدلسازی قاب دور آن یک مقطع رسم می کنید با استفاده از Filet لبه های آن را گرد می کنیم حالا با استفاده از مدیفایر Sweep این مقطع به طور کامل مدلسازی خواهد شد . با تنظیمات موجود در این بخش می توانید این مقطع را تنظیم کنید مثلا با Angle می توانید جهت قرارگیری آن را مشخص نمایید . حالا می توانید از موضوع را در جای مناسب خودش قرار  دهید .

جلسه چهارم

ورکشاپ آموزش مدلسازی در نرم افزار تری دی مکس – جلسه چهارم 

مدت زمان آموزش : 10 دقیقه

مدرس : هستی شاهعلی زاده 

توضیحات مربوط به این جلسه :  در این جلسه شما به طور کامل اصول مربوط به مدلسازی یک تراس را با دیتیل ، جزئیات و ابزار های آن در نرم افزار تری دی مکس یاد می گیرید  .

پخش ویدیو

در این آموزش همانطور که در بالا هم اشاره کردیم شما اصول و قواعد مدلسازی تراس و ابزارهای موجود در آن به طور کامل یاد خواهید گرفت . ابتدا در این جا یک  Rectangle رسم می کنیم و آن را Convert to Editable Spline می کنیم  حالا سگمنت طولی آن را حذف می کنیم . دلیل انجام این کار این است که می خواهیم مسیر تشکیل مربوط به مقطعمان را تشکیل دهیم . حالا نوبت به این می رسد که که مقطع مورد نظرمان را که به عنوان ابزار دور تا دور تراس قرار می گیرد را رسم کنیم. برای این کار از طریق Line شروع به رسم آن می کنیم بعد از طریق Filet می توانید لبه های تیز مربوط به آن را نرم کنید و حالت گردی به آن اعمال کنید سپس می توانید با استفاده از مدیفایر  Sweep این مقطع را مدل کنید . مرحله بعد ترسیم یک باکس توسط ابزار  Box  می باشد . بعد از ترسیم باکس کافی است مقطع رسم شده را روی آن قرار دهید . برای رسم نرده های مربوط به تراس هم از بخش Rails  که به صورت پیش فرض در تری دی مکس قرار دارد استفاده خواهیم کرد .

جلسه پنجم

ورکشاپ آموزش مدلسازی در نرم افزار تری دی مکس – جلسه پنجم

مدت زمان آموزش : 10 دقیقه

مدرس : هستی شاهعلی زاده 

توضیحات مربوط به این جلسه :  این جلسه آخرین جلسه مربوط به مدلسازی این ویلا می باشد .در این جلسه به آموزش ستون ها ، پله های ورودی و ترسیم سقف می پردازیم .

پخش ویدیو

برای شروع مدلسازی ستون ها ابتدا یک باکس به عنوان پایه ستون رسم می کنیم حالا با استفاده از یک مقطع ستون را رسم می کنیم . همچنین با استفاده از Filet قسمت های مورد نظر را گرد می کنیم حالا با استفاده از مدیفایر Lathe و دستور  Move آن را حرکت می دهیم و ستون ما مدلسازی خواهد شد .برای ایجاد دیتیل های بیشتر پلی گان های تنه ستون را انتخاب می کنیم و با استفاده از Inset , Bevel و Extrude ای جزئیات را ایجاد می کنیم. برای مدلسازی پله ها از چند باکس ساده استفاده کردیم . حالا نوبت به سقف می رسد ابتدا باکس های مربوط به آن را رسم می کنیم سپس مقطع مربوط به ابزار آن حالا می توانیم دور تا دور سقف را با استفاده از Line  بکشیم و حالا با استفاده از مدیفایر  Sweep این مقطع را مدلسازی کنیم و در جای مناسب قرار دهیم .

– ورکشاپ رندر در نرم افزار تری دی مکس –

جلسه اول

ورکشاپ آموزش موتور رندر در نرم افزار تری دی مکس – جلسه اول

مدت زمان آموزش : 9 دقیقه

مدرس : هستی شاهعلی زاده 

توضیحات مربوط به این جلسه :  در این جلسه شما یاد می گیرید که چگونه با استفاده از مپ متریال بسازید و در ادامه متریال های مربوط به بدنه ویلا و کف را بسازید .

پخش ویدیو

برای شروع می توانید قسمت مورد نظر را انتخاب کنید و برای سهولت کار می توانید آبجکت را ایزوله کنید تا مورد اضافه ای در صحنه وجود نداشته باشد . حالا وارد  Material Editor  می شویم از قسمت متریال ، Standard و Multi / Sub-Object را انتخاب می کنیم .با دوبار کلیک کردن وارد تنظیمات مربوط به این متریال می شویم عدد مربوط به  Set Number را با توجه به تعداد متریالی که قرار هست ساخته شود تغییر می دهیم حالا لازم است وارد این متریال شویم و از قسمت  Diffuse سپس بخش Bitmap و در آخر مپ موردنظرمان را انتخاب می کنیم . برای متریال هایی که در حالت طبیعی سطح صاف و یکپارچه ای ندارند از Bump استفاده می کنیم برای دسترسی به این بخش از طریق Maps عمل می کنیم و به متریال موردنظرمان اعمال می کنیم.

جلسه دوم

ورکشاپ آموزش موتور رندر در نرم افزار تری دی مکس – جلسه دوم

مدت زمان آموزش : 9 دقیقه

مدرس : هستی شاهعلی زاده 

توضیحات مربوط به این جلسه :  در این جلسه شما یاد می گیرید که چگونه برای پنجره ها ، در و قاب های آن ها متریال بسازید.

پخش ویدیو

در این جلسه شما یاد میگیرید که چگونه تنها با استفاده از یک رنگ برای Diffuse متریال آن بسازید . برای ساخت متریال شیشه از طریق  Multi / Sub-Object  یک استاندارد وارد می کنیم حالا وارد  Maps می شویم و گزینه مربوط به Refraction را فعال می کنیم وارد آن می شویم حالا Raytrace را انتخاب می کنیم برای تنظیمات بعدی Refraction را از 100 درصد کمتر می کنیم تا تنظیمات دیگر روی آن تاثیر گذار باشد . برای افزودن ویژگی های مربوط به شیشه از بخش مربوط  Specular Highlight این پارامترها را تغییر می دهیم تا حالت شیشه ای را در آن ایجاد کند . برای متریال مربوط فریم پنجره ها وارد متریال استاندارد اعمال شده به آن می شویم و از قسمت Diffuse رنگ موردنظر را به آن اعمال می کنیم . برای متریال درب از یک متریال  Standard استفاده می کنیم و مپ موردنظرمان  را به آن اعمال می کنیم .

جلسه سوم

ورکشاپ آموزش موتور رندر در نرم افزار تری دی مکس – جلسه سوم

مدت زمان آموزش : 8 دقیقه

مدرس : هستی شاهعلی زاده 

توضیحات مربوط به این جلسه :  در این جلسه شما یاد می گیرید که چگونه برای ستون ها ، پله ، سقف ، تراس و ابزار های استفاده شده در آن ها متریال بسازید.

پخش ویدیو

در این آموزش با استفاده از یک مپ برای آبجکت های مورد نظرتان متریال مورد نظرتان را می سازید . برای این کار وارد قسمت Diffuse مربوط به متریال می شویم سپس از طریق Bitmap مپ موردنظر را انتخاب می کنید و آن را بر روی Object انتخاب شده اعمال می کنیم برای تاثیر متریال رو مورد انتخاب شده فقط کافی است گزینه Assign Material to Selection را انتخاب می کنید و برای نشان دادن این متریال روی آبجکت شما در صحنه کافی است گزینه Show Shaded را انتخاب کنید . بعد از اعمال متریال ممکن است متریال به طور صحیح و مناسب اعمال نشده باشد و دچار مشکل شده باشد برای حل این مشکلات کافی است از  UVW Map مناسب هر آبجکت که در قسمت مدیفایر ها قرار دارد استفاده کنید . اگر در هنگام رندر بعضی از مدلسازی های پیچیده شما دچار مشکل شده بودید می توانید از قسمت مدیفایر ها یک مدیفایر  Normal اضافه کنید .

جلسه چهارم

ورکشاپ آموزش موتور رندر در نرم افزار تری دی مکس – جلسه چهارم

مدت زمان آموزش : 11 دقیقه

مدرس : هستی شاهعلی زاده 

توضیحات مربوط به این جلسه :  در این جلسه شما یاد می گیرید که نورپردازی کنید ، متریال چمن را شبیه سازی کنید ، برای رئال شدن رندر چه کار هایی انجام دهید و در نهایت چگونه دوربین را در جای مناسب قرار دهید .

پخش ویدیو

این جلسه آخرین جلسه از ورکشاپ رندر با نرم افزار تری دی مکس می باشد . برای قرار دادن دوربین در جای مناسبش کافی هست بعد از پیدا کردن زاویه مناسب کلید های Ctrl C  را بزنید تا دوربین در آنجا قرار گیرد . بعد از آن برای شبیه سازی چمن ابتدا یک Plane رسم می نمایید و با اعمال مپ Smoke که شامل دو رنگ سبز تیره و روشن هستند می توانید چمن را شبیه سازی کنید . حالا از قسمت Create سپس  Lights یک نور  Target Light  اضافه کنید و در جای مناسب قرار دهید . نور بعدی که اضافه می کنیم یک  Sky Light می باشد که جای قرارگیریش مهم نیست . کارهایی که برای رئال شدن این رندر انجام دادیم استفاده از پوشش گیاهی می باشد و همانطور که مشخص است بازتاب این درختان روی پنجره ها کیفیت کار شما را چندین پله بالاتر خواهد برد . 

تصویر نهایی پروژه