پخش ویدیو

اسکچاپ یا رویت

اسکچاپ و رویت دو نرم افزارمدل سازی پر طرفدار میباشند که مختص به معماری میباشند و با وجود نرم افزار های مدل سازی متنوع ،این دو نرم افزار همواره با یک دیگر مقایسه میشوند.حال سؤالی که مطرح میشود این است که یادگیری کدام یک از این دو نرم افزار میتواند به نیاز های ما پاسخ دهد؟

در این قسمت از تلویزیون قوری به مقایسه این دو نرم افزار پرطرفدار،نقاط قوت و ضعف های آن ها میپردازیم، فیلد های مورد استفاده از این دو نرم افزار را بررسی مینماییم.همچنین بررسی خواهیم کرد که برای ورود به بازار کار تسلط برکدام یک از این دو نرم افزار از اهمیت بالاتری برخوردار میباشد و به پاسخ سؤالات متداولی که در این مبحث مطرح میشوند،میپردازیم.