پخش ویدیو

موتور رندر ها

یکی از مهم ترین مبحث در پروسه رندر گیری،استفاده از موتور رندر مناسب میباشد که انتخاب آن بستگی به نیاز هر پروژه دارد.امروزه موتور رندر های متفاوتی نظیر ویری،کرونا،لومیون و …وجود دارد که هرکدام قابلیت های مربوط به خود را دارا میباشند.اما سؤال اینجاست که کدام یک از این موتور رندر ها نیاز پروژه مورد نظرمان را تأمین میکند؟

در انتخاب یک موتور رندر پارامترهای متفاوتی نظیر سرعت رندر ،سیستم در دسترس برای رندرگیری ،نوع پروژه و…دخیل میباشند لذا انتخاب هرکدام از موتور رندر ها ،بستگی به نیاز هر پروژه دارد.در این قسمت از تلویزیون قوری به آشنایی با پرطرفدار ترین موتور رندر های موجود در دنیای رندرینگ و مقایسه آن ها با یکدیگر، پرداخته و مهم ترین پارامتر های موجود برای انتخاب یک موتور رندر بررسی میشود،همچنین به سؤالات متداولی که در این مبحث مطرح میشود، پاسخ داده خواهد شد.