روی هر رندر کلیک کنید

آیدی اینستاگرام برخی هنرجویان

محمد نبوی از دوره ویری اسکچاپ و کرونا رندر

مسعود طیاری از دوره ویری اسکچاپ و پک کامل اسکچاپ

حامد شیخی از دوره ویری اسکچاپ

سپهر مهاجرانی از دوره ویری راینو

بهاره باورصاد از دوره ویری اسکچاپ و طراحی آشپزخانه

بهنام کبیری از دوره ویری اسکچاپ

محمدرضا رمضانی از دوره ویری اسکچاپ و کرونا رندر

میلاد شاهی از دوره تری دی مکس و ویری

عرفان دارینی از دوره تری دی مکس

وحید غفاری از دوره های تری دی مکس، ویری اسکچاپ و اینسکیپ

امین صداقت نیا از مدلسازی اسکچاپ و ویری

حیدر کاسب زاده از دوره  طراحی آشپزخانه و کابینت

نام برخی هنرجویانی که نمونه کارشان در این مجموعه وجود دارد: 

محمد نبوی – سجاد شهرویی – مجتبی نیازی – الهام پرهوده – مهیار سپهری – مهرداد نجفی – بهزاد اصفهانی – تشا کلدیان – مجتبی ابتدایی – محمدرضا رمضانی –  سمیرا قصری – ویدا احمدی – شوان رسولی – شاهو نصراله‌زاده – حامد نعلبند – حسین نوری – سپهر مهاجرانی – امیر حسین صبوری- فرشاد عبد فراهانی – آریانا عسگری – حامد شیخی – بهاره باورساد – بهنام کبیری – امین صداقت نیا – نگین پالیزوان – امیر هنرجو – مسعود طیاری – شهریار رازانی

انیمیشن های گرفته شده توسط هنرجویان

پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو

نمونه کار ویژه اجرایی آقای محمدرضا رمضانی

هنرجویان دوره مدلسازی اسکچاپ