هدف از انتشار این مقاله گردآوری صفر تا صد نکات اجرایی و فاز دو در مدلسازی می باشد که تمامی نکات براساس استانداردهای بازار کار طراحی و توضیح داده شده است تا شما خوانندگان عزیز سایت قوری بدون نیاز به جمع آوری اطلاعات به طراحی بپردازین.

ارتفاع مناسب کابینت های زمینی 0.87 سانتی متر.

ارتفاع صفحه روی کابینت 0.50 یا 0.30 سانت.

عمق کابینت های زمینی 0.60 یا 0.55 سانت.

عمق کابینت های زمینی با در نظر گرفتن پاخور 0/53 سانت.

عمق پاخور 0/016 یا 0.002 سانت.

ارتفاع پاخور 0.14 سانت.    

طول ماشین لباسشویی و ظرفشویی  0.65 سانت.

طول کابینت بسته به سلیقه حداقل 0.25 و حداکثر 0.80 قابل اجراست.

طول باکس اجاق گاز 0.90 سانت.

طول هود کابینت 0.90 سانت.

ارتفاع بین کابینت هوایی و زمینی 0.60 سانت.

ارتفاع زیر چراغی کابینت 0.016 سانت.

ارتفاع جای دستگیره کابینت 0.03 یا 0.04 سانت.

در دو طرف اجاق گاز طراحی کابینت با صفحه حداقل 0.25 سانت برای قرار دادن ابزارهای مورد نیاز پخت و پز.

طول کابینت های زمینی زیرسینک 0.90 سانت.

طول کابینت های هوایی آبچکان 0.95 سانت.

طول هر یک از کابینت های زیر سینک 0.45 سانت.

عمق کابینت هوایی دو تیکه حداکثر 0.55 حداقل 0.25 سانت. 

عمق کابینت هوایی یک تیکه حداقل 0.25 و حداکثر 0.35 سانت.

ارتفاع تاج کابینت حداقل 0.016 و حداکثر 0.05 سانت.

ارتفاع کابینت هوایی 0.90 سانت.

عمق درزهای کابینت 0.016 سانت. 

ابعاد باکس یخچال 0.016 یا 0.05 سانت.

طول و عرض مایکروویو توکار  0.60 در 0.45 سانت.

طول و عرض فر توکار 0.60 در 0.60 سانت.

عمق فر 0.60 سانت.

عمق کابینت هوایی بالای یخچال 0.60 یا 0.45 سانت.

توجه به مثلث طلایی در طراحی آشپزخانه یکی از مهم ترین رکن در این قسمت می باشد.

که شامل اجاق گاز_ یخچال_ سینک ظرفشویی می باشد.

محیط بین این سه عنصر بهتر است عددی بین حداقل 4.80 متر و حداکثر 6 متر در نظرگرفته شود.