آموزش رایگان رئال کردن پرسوناژ در نرم افزار فتوشاپ

مدت زمان آموزش:2 دقیقه

یکی از عوامل تاثیرگذار در مراحل پست پروداکشن استفاده و نحوه قرارگیری صحیح پرسوناژ در رندر نهایی شما می باشد به این صورت که اندازه و تناسبات پرسوناژ نحوه ، مکان  قرارگیری آن و در نهایت مهمترین موضوع ایجاد سایه نسبت به نورپردازی موجود در صحنه ، جهت آن نسبت به سایه های دیگر موجود و همچنین جهت تابش خورشید می باشد . شما بعد از دیدن این آموزش می توانید به راحتی و به سرعت با برنامه فتوشاپ برای پرسوناژهای موجود سایه بسازید و جهت مناسب و صحیح را در آنها پیدا کنید .برای نمایش بیشتر آموزش های رایگان می توانید به بخش آموزش های رایگان و نمایش دوره های موجود در مجموعه ی آموزشی قوری به بخش دوره های آکادمی مراجعه کنید .

5/5