بخش اول: مقدمه و شروع

بعد از نصب و فعال سازی نرم افزار ، آن را باز کرده و با همچین صفحه‌ای رو به رو میشویم:

این صفحه ورودی است که شامل ورود به یک فایل جدید به همراه تعیین واحد اندازه گیری و آخرین پروژه‌هایی که انجام دادید می‌باشد.

من خودم معمولا برای شروع یک پروژه جدید از حالت Simple به همراه واحد متر استفاده میکنم.

از طریق open file هم میتوانیم پروژه‌هایی که قبلا ایجاد کردیم را باز کنیم.

بعد از باز شدن نرم افزار با همچین پنجره‌ای رو به رو میشویم:

این محیط کاری شما در نرم افزار اسکچاپ است که از بخش‌های مختلف تشکیل شده است:

  1. نوار اصلی
  2. ابزارها
  3. ویرایش
  4. اندازه‌ها
  5. دستورات
  6. ویوپورت

بخش اول یعنی نوار اصلی ، مهمترین بخش نرم‌افزار میباشد. تمامی دستورات مهم در این بخش قرار دارد. نوار اصلی به 9 بخش تقسیم می‌شود File , Edit , View , Camera , Draw , Tools , Window , Extensions , Help

بخش اول File : به طور کلی این بخش برای ایجاد فایل جدید ، باز کردن فایل های قدیمی ، خروجی های محتلف ، وارد کردن مدل های محتلف ، ذخیره کردن فایل جاری و … کاربرد دارد. حالا به ترتیب این موارد را توضیح می‌دهیم.

1- New ( دکمه میانبر Ctrl+N ) : باز کردن یک فایل تازه

2- New from Template : باز کردن فایل تازه و تعیین واحد آن

3 – Open ( دکمه میانبر Ctrl+O ) : باز کردن یک فایل قدیمی تر

4 – Save ( دکمه میانبر Ctrl+S ) : ذخیره کردن فایل جاری

5- Save as : ذخیره کردن فایل جاری به نسخه‌های قدیمی تر اسکچاپ

6 – Save A copy as : ذخیره کردن فایل جاری به صورت یک فایل کپی شده و تعیین نسخه اسکچاپ در همان حین

7- Save As Template : ذخیره کردن فایل جاری به عنوان یک قالب

8 – Revert : بازگشتن به ذخیره قبلی فایل جاری ( هر تغییراتی که انجام دادید نادیده گرفته میشود و آخرین ذخیره فایل تبدیل میشود )

9 – Send to LayOut : فرستادن فایل جاری به نرم‌افزار جانبی اسکچاپ یعنی Layout

10 – Start PreDesign : نرم افزار جانبی تحت وب که برای فاز صفر یعنی فاز تحقیقات پروژه مثل آب و هوا ، مطالعات اولیه پروژه ، توپوگرافی زمین و … کاربرد دارد

11 – Geo Location : تعیین مکان پروژه

12 – 3D Warehouse : دانلود و اشتراک گذاری موضوعات سه بعدی

13 – Trimble Connect : اتصال به فضای اختصاصی شرکت سازنده ، دانلود و اشتراک گذاری فایل

14 – Import : وارد کردن مدل های سه بعدی با فرمت‌های محتلف ( 3ds , DWG , kmz , dxf و … )

15 – Export : خارج کردن مدل های سه بعدی فایل جاری با فرمت های ( 3ds , DWG , kmz , dxf و … )

16 – Print Setup : تنظیمات پرینت فایل

17- Print Preview : پیش نمایش پرینت

18 – Print : پرینت کردن

19 – Exit : خارج شدن از نرم افزار

بخش دوم Edit : این قسمت پایه‌ای ترین ابزار های نرم افزار اسکچاپ را شامل می‌شود مثل Undo , Redo , Cut , Copy , Paste , Hide و …

حالا به توضیح کامل بخش های پنجره Edit می پردازیم.

1 – Undo (دکمه میانبر Ctrl + z ) : برگشت به حرکت قبل در فایل جاری

2 – Redo (دکمه میانبر Ctrl+ y ) : رفتن به حرکت بعدی در فایل جاری ( در صورتی که قبلا از Redo استفاده شده باشد )

3 – Cut ( دکمه میانبر Shift + Delete ) : انتقال موضوع ( به فایل دیگر یا جای دیگری در فایل جاری )

4 – Copy ( دکمه میانبر Ctrl + C ) : کپی کردن موضوع انتخابی در فایل جاری یا فایلی دیگر

5 – Paste ( دکمه میانبر Ctrl + V ) : چسباندن موضوع کپی شده یا Cut شده در فایل جاری یا فایل دیگر

6 – Paste in Place : چسباندن در موقعیت موضوع کپی یا Cut شده

7 – Delete ( دکمه میانبر Delete ) : پاک کردن موضوع انتخابی

8 – Delete Guides : پاک کردن خطوط راهنما

9 – Select All ( دکمه میانبر Ctrl + A ) : انتخاب همه موضوعات در ویوپورت و Hide شده

10 – Select None ( دکمه میانبر Ctrl + T ) : انتخاب هیچ چیز ( خارج شدن از انتخاب موضوع یا موضوعات )

11 – Invert Selection ( دکمه میانبر Ctrl + Shift + I ) : انتخاب موضوع یا موضوعات دیگری که انتخاب نیستند

12 – Hide : مخفی کردن موضوع یا موضوعات انتخاب شده در ویوپورت

13 – Unhide : خارج کردن موضوع یا موضوعات از حالت پنهان

14 – Lock : قفل کردن موضوع یا موضوعات انتخاب شده در ویوپورت

15 – Unlock : باز کردن قفل موضوع یا موضوعات ویوپورت

16 – Make Component ( دکمه میانبر G ) : ایجاد یک کامپوننت جدید

17 – Make Group : ایجاد یک گروه جدید

18 – Close Component or Group : خارج شدن از حالت ویرایش گروه و کامپوننت

19 – Intersect Faces : ایجاد خطوط اشتراکی بین دو موضوع

20 – Selection Properties : تنظیمات موضوع انتخابی

برای دیدن مثال ها از ابزارهای گفته شده، ویدیو زیر را تماشا کنید :

بخش سوم View : این بخش مربوط به موارد ظاهری ویوپروت ( صفحه نمایش موضوعات ) می‌باشد. که از بخش های زیر تشکیل شده است:

1 – Toolbars : تنظیمات مربوط به نمایش ابزارهای اسکچاپ

2 – Scene Tabs : نمایش دادن یا ندادن سکانس‌ها یا زوایای ذخیره شده به صورت نواری در بالای ویوپورت

3 – Hidden Geometry : نمایش دادن یا ندادن ساختار موضوعات

4 – Hidden Objects : نمایش دادن یا ندادن موضوعات مخفی ( Hide ) شده به صورت شفاف ( Transparent )

5 – Section Planes : نمایش دادن یا ندادن مقاطع رسم شده در ویوپورت

6 – Section Cut : برش مقاطع در ویوپورت دیده شود یا خیر

7- Section Fill : در مقاطع ، صفحات برش خورده پر یا خالی نمایش داده شود

8 – Axes : محورهای پیشفرض یعنی xyz در ویوپورت دیده شوند یا خیر

9 – Guides : نمایش راهنما

10 – Shadow : نمایش سایه های در ویوپورت 

11 – Fog : نمایش مه یا گرد و غبار در ویوپورت

12 – Edge Style : نحوه نمایش خطوط موضوعات در ویوپورت

13 – Face Style : نحوه نمایش صفحات ( Face ها یا Polygon ها ) در ویوپورت

14 – Component Edit : ویرایش کامپوننت ها 

15 – Animation : تنظیمات انیمیشن 

بخش چهارم Camera : این پنجره مربوط به تنظیمات دوربین و زاویه دید نسبت به موضوعات است. که به ترتیب ابزارهای آن را توضیح خوایهم داد.

1 – Previous :بازگشت به زاویه دید قبلی ( View Undo )

2 – Next : رفتن به زاویه دید بعدی ( View Redo )

3 – Standard Views : زاویه دید استاندارد شامل نگاه از بالا ، رو به رو ، سمت راست ، سمت چپ و …

4 – Parallel Projection : تغییر حالت ویوپورت از پرسپکتیو ( که عمق را نشان می‌دهد ) به حالت موازی ( خطوط موازی و دارای عمق نمیباشند ) . 

5 – Perspective : حالت پیش فرض ویوپورت که عمق را نشان می‌دهد

6 – Two Point Perspective : حالت پرپسپکتیو دو نقطه‌ای

7 – Match New Photo : تطبیق یک عکس با محیط ویوپورت

8 – Edited Match Photo : ویرایش عکس تطبیق داده شده در ویوپورت

9 – Orbit ( دکمه میانبر O ) : چرخش در ویوپورت

10 – Pan ( دکمه میانبر H ) : جا به جایی در ویوپورت در جهت دلخواه

11 – Zoom ( دکمه میانبر Z ) : بزرگنمایی در ویوپورت

12 – Field of View : عمق میدان دید در ویوپورت . به مثال زیر توجه کنید:

13 – Zoom Window ( دکمه میانبر Ctrl + Shift + W ) : بزرگنمایی با کشیدن کادر

14 – Zoom Extents ( دکمه میانبر Ctrl + Shift + E ) : دیدن همه موضوعات در یک قاب

15 – Zoom to Photo : بزرگنمایی روی عکس

16 – Position Camera : تعیین زاویه دید از طریق کلیک نقطه ای

17 – Walk : راه رفتن در مسیر مشخصی از پروژه

18: Look Around : دیدن فضای اطراف در محل ثابت

بخش دوم : ابزارهای رسم و ویرایش

در این بخش دو پنجره بسیار مهم Draw  و Tools را بررسی میکنیم که به ترتیب برای رسم خطوط و ویرایش موضوعات کاربرد دارند.

ابتدا بخش Draw را بررسی میکنیم.

این بخش شامل چهار ابزار اصلی Lines , Arcs , Shapes و Sandbox میباشد.

1 – Lines : این ابزار برای رسم خط در اسکچاپ کاربرد دارد.

2 – Arcs : این ابزار برای رسم خطوط منحنی کاربرد دارد.

3 – Shapes : این ابزار برای رسم اشکال هندسی منتظم کاربرد دارد.

 4 – Sandbox : این ابزار برای رسم سطوح منحنی مثل نشان دادن شیب زمین کاربرد دارد.

حالا نوبت به ابزارهای بخش Tools است که برای ویرایش موضوعات رسم شده کاربرد دارد.

1 – Select ( دکمه میانبر Space ) : انتخاب موضوع 

2 – Lasso Select ( دکمه میانبر Shift + Space ) : انتخاب موضوع به صورت طناب انداختن

3 – Eraser ( دکمه میانبر E ) : پاک کردن موضوع

4 – Point Bucket ( دکمه میانبر B ) : ابزار رنگ یا متریال دادن به موضوع

5 – Tag : ابزاری برای دسته بندی موضوعات

6 – Move ( دکمه میانبر M ) : حرکت دادن موضوع انتخابی

7 – Rotate ( دکمه میانبر Q ) : چرخاندن موضوع انتخابی

8 – Scale ( دکمه میانبر S ) : تغییر مقیاس موضوع انتخابی

9 – Push/Pull ( دکمه میانبر P ) : تبدیل صفحه دوبعدی به حجم سه بعدی به عبارت دیگر ایجاد محور سوم در موضوع دو بعدی

10 – Follow Me : ابزاری برای امتداد دادن هر مقطع دو بعدی در مسیر دلخواه

11 – Offset ( دکمه میانبر F ) : ایجاد خط یا صفحه جدید مطابق با صفحه انتخابی

12 – Solid Tools : ابزاری برای ترکیب دو حجم

13 – Outer Shell : ابزاری برای حذف سطوخ داخلی هنگام ترکیب دو حجم 

14 – Tape Measure ( دکمه میانبر T ) : ابزار اندازه گیری خطوط

15 – Protractor : ابزار اندازه گیری زاویه بین خطوط

16 – Axes : ایجاد محور استاندارد جدید

17 – Dimensions : نشان دادن اندازه خط یا فاصله بین دو موضوع

18 – Text : نوشتن برای موضوعی

19 – 3D Text : نوشتن و تبدیلآن به موضوع سه بعدی

20 – Section Plane : ایجاد مقطع از هر موضوعی

21 – Interact : ابزاری برای کاپوننت های اینتراکتیو

22 – Sandbox : که در قسمت قبل به آن اشاره شد