تاییدیه برای E نماد

فایل رو اینجا آپلود کردیم . همون فایل تکست هست با همون اسم

اینجا