قسمتی از جلسه سوم پکیج کامل آموزش اسکچاپ + پلاگین‌ها

مدت زمان آموزش: 11 دقیقه

پخش ویدیو

در این جلسه استاد اولین پروژه جدی مدلسازی دور را شروع میکند. تمامی جلسات این دوره روی پروژه‌های اجرایی معماری صورت میگیرد و در تمامی جلسات هنرجویان با یک تیپ پروژه رو به رو میشوند. این جلسه با مدلسازی یک ویلا میباشد که با ابزارهای پایه ای اسکچاپ انجام میشود. استاد سعی دارد در این پروژه فقط با استفاده از 2 الی 3 دستور مدلسازی پروژه را کامل کند . چون هنوز هنرجویان به هیچ دستوری مسلط نشدند و تازه جلسه سوم را میگذراننداستاد سعی دارد با همان دستورهای پایه ای مدلسازی ویلا را تمام کند. نگران نباشید به مدلسازی های پیچیده تری هم میرسیم آنقدر که دیگر پیچیده ترین مدلسازی عمرتان را بکنید.