قسمتی از جلسات پکیج آموزش اینسکیپ

قسمتی از اموزش اینسکیپ به صورت رایگان

مدت زمان آموزش: 3 دقیقه

دراین قسمت از جلسه سوم برای اینسکیپ استاد به مبحث متریال سازی ورود میکند و به مباحث پایه‌ای در بخش متریال سازی میپردازد.

در این جلسه از آموزش enscape برای اسکچاپ به سراغ دومین پروژه میرویم که یک فضای داخلی هست. رندر در اینسکیپ به صورت Real Time میباشد و کار با آن بسیار لذت بخش هست.

دوره اموزشی رایگان اینسکیپ برای اسکچاپ

مدت زمان آموزش: 5 دقیقه

در جلسه دوم از آموزش اینسکیپ به سراغ یک طراحی نما کلاسیک یا رومی میرویم. این نما صفر تا صد در پکیج مدلسازی اسکچاپ مدلسازی شده است. در این جلسه استاد به مباحث پایه‌ای و روند یک پروژه حرفه‌ای رندرینگ را توضیح میدهد.

نمونه رندر اسکچاپ با اینسکیپ

مدت زمان آموزش:8 دقیقه