جلسه دوم از پکیج آموزش اسکچاپ

مدت زمان آموزش: 62 دقیقه

پخش ویدیو

در این قسمت از دوره مدلسازی حرفه‌ای اسکچاپ به همراه پلاگین‌ها به سراغ مباحث پایه‌ای در اسکچاپ میرویم. در واقع این جلسه اولین قسمت از شروع جدی در نرم افزار اسکچاپ هست و مبانی نظری پایه‌ای در این نرم افزار و منطق آن را بررسی میکنیم.