در این آموزش رایگان که قسمتی از ورکشاپ طراحی نمای آپرتمان در رویت است با هم نحوه ادیت کردن دیوار و ایجاد حفره و سپس اضافه کردن جزئیات به آن را با کمک قسمت family رویت  را با هم یاد می گیریم .