در این آموزش رایگان که قسمتی از ورکشاپ طراحی نمای آپرتمان در رویت است  نحوه ایجاد دیوار آجر چینی  به کمک massing  در نرم افزار رویت  را می آموزیم .