آموزش رایگان Cinema 4d

مدت زمان آموزش: 10 دقیقه

پخش ویدیو

تو این جلسه درباره تارگت افکتور داخل نرم‌افزار سینما فوردی ( Cinema 4D ) توضیح میدیم که چه طور از فیلدها استفاده کنیم تا بدون کی فریم ( Key Frame )
بتوانیم انیمیشن داشته باشیم. هنرجویان عزیز دقت داشته باشید که این آموزش برای افردی که آشنایی حداقلی با نرم‌افزار سینما 4دی دارند، مناسب است.