سینما فوردی = استفاده از ابزار Hair به عنوان scatter

مدت زمان آموزش: 5 دقیقه

در این آموزش رایگان سینما فوردی(cinema 4d) یاد می گیریم که چگونه به کمک ابزار مو (Hair) یک آبجکت (object) را بر روی سطح یک آبجکت (object) دیگر پراکنده     ( scatter ) کنیم  .