سینما فوردی = نسبت دادن متریال به بخش دلخواه کلون

مدت زمان آموزش: 7دقیقه

در این آموزش رایگان سینما فوردی(cinema 4d) یاد می گیریم که چگونه متریالی را به بخش خاصی یا قسمت دلخواه از کلونر(cloner) نسبت دهیم و یا  آبجکتی (object)  را در جای دلخواه خود در کلونر  قرار دهیم .