آموزش رایگان سینما فوردی = MoText

مدت زمان آموزش: 4 دقیقه

در این آموزش رایگان سینما فوردی (cinema 4d ) یاد می گیریم که چطور درصورتی که ویوپورت (viewport) نرم افزار سینما فوردی سنگین شد با کم کردن پولیگانها (Polygon) ویوپورت (viewport)  سبکتری داشته باشیم .