سینما فوردی = ابزار voronoi fracture

مدت زمان آموزش: 3 دقیقه

در این آموزش رایگان سینما فوردی (cinema 4d) یاد می گیریم که چگونه به کمک ابزار voronoi fracture  یک آبجکت (Object) را به قسمت های مختلف تکه تکه کنیم و نحوه تقسیم شدن آن را بتوانیم کنترل کنیم .