جلسه اول از دوره آموزش ویری برای راینو

مدت زمان آموزش: 71 دقیقه

پخش ویدیو

توضیحات: اولین جلسه از دوره ویری برای راینو میباشد که درباره مباحث پایه‌ای و صرفا جهت آشنایی هنرجویان با استاد دوره و همینطور نحوه تدریس در این دوره است. در این جلسه ابتدا چند سوال اساسی مطرح میشود مثل اینکه چرا این دوره ؟ چرا ویری ؟ و چرا دوره قوری ؟ بعد از پاسخ به این سوالات اساسی استاد شروع به نشان دادن محیط کاری این موتور رندر می‌کند.