آموزش ساخت مه در ویری اسکچاپ

مدت زمان آموزش: 20 دقیقه

در آموزش رایگان از ویری برای اسکچاپ یکی از روش‌های ساده در متریال‌سازی را یاد می‌گیرید. در این جلسه با هم متریال سازی کف رو انجام می‌دهیم. توجه کنید که با توجه به محدود بود این زمان این تیپ آموزش‌ها، استاد سعی در گفتن بیشترین مطالب به هنرجو را دارد.به گفته استاد، هنرجو با چند بار دیدن این ویدیو می‌تواند نقص این پیچیدگی اموزش را برطرف کند. برای یادگیری تمامی تکنیک‌ها و روش‌های متریال سازی ویری اسکچاپ رو آخرین نسخه آن یعنی ورژن 4 یا ویری نکست می‌توانید پکیج VrayRed را تهیه فرمایید.