آموزش ساخت مه در ویری اسکچاپ

مدت زمان آموزش: 13 دقیقه

در این آموزش رایگان یاد میگیرید چطور مه و گردغبار را در ویری اسکچاپ ایجاد کنید. در این آموزش با استفاده از ایجاد ذرات بوسیله ابزار Volumetric Environment در بخش تنظیمات رندر به این مهم دست پیدا می‌کنیم.