در این آموزش رایگان  شما به طور کامل با ابزارهای Undo و Redo آشنا می شوید و علاوه بر آن توانایی کنترل  بر روی تعداد Undo را پیدا خواهید کرد .