آموزش Viewport Control Tools در تری دی مکس

در این آموزش سعی کردیم درمورد ابزارهای کنترل دریچه دید یا همان Viewport Control Tools به صورت کامل توضیح دهیم .شما در این آموزش با دستورهایی همچون Zoom Extents و … آشنا خواهید شد .

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *