در این آموزش سعی کردیم درمورد ابزارهای کنترل دریچه دید یا همان Viewport Control Tools به صورت کامل توضیح دهیم .شما در این آموزش با دستورهایی همچون Zoom Extents و … آشنا خواهید شد .