آموزش viewport control tools

مدت زمان آموزش:4 دقیقه

در این آموزش سعی کردیم درمورد ابزارهای کنترل دریچه دید یا همان Viewport Control Tools به صورت کامل توضیح دهیم .شما در این آموزش با دستورهایی همچون Zoom Extents و … آشنا خواهید شد .