قسمتی از جلسه دوم پکیج VrayRed

مدت زمان آموزش: 9 دقیقه

توضیحات: در این جلسه از پکیج VrayRed استاد دوره مباحث پایه‌ای و مفهومی یک رندر استاندارد را بررسی می‌کند. به هنرجویان نشان می‌دهد چه عواملی دخیل هستند تا یک رندر به سطح فتورئال یا واقعی می‌رسد. در ادامه هر کدام از پارامترها را جدا جدا بررسی می‌کند و الویت هر کدام را نسبت به دیگری تعیین می‌کند. نورپردازی، متریال‌سازی ، محیط‌سازی، کادربندی ، دیتیل‌سازی و پست پروداکشن از جمله موارد بحث این جلسه هستند.