قسمت از جلسه سوم پکیج VrayRed

مدت زمان آموزش: 8 دقیقه

توضیحات: در جلسه سوم که مدت زمان آن تقریبا یک ساعت هست درباره‌ی نورپردازی و مباحث پایه‌ای نور در موتور رندر ویری برای اسکچاپ صحبت می‌کنیم. انواع نورپردازی در محیط‌های داخلی بررسی میشوند و به انواع روش‌ها آگاهی پیدا می‌کنید.