قسمتی از جلسه دهم پکیج VrayRed

مدت زمان آموزش: 9 دقیقه

توضیحات: در این جلسه از پکیج اموزش وی ری اسکچاپ ، متریال‌سازی به صورت حرفه‌ای شروع می‌شود و متریال‌های مختلف ساخته می‌شوند. در طول این دوره روش‌های متفاوتی برای متریال‌سازی به کار می‌بریم. با پایه‌ای‌ترین روش و ساده‌ترین روش  در این جلسه شروع می‌کنیم.