قسمتی از جلسه نهم پکیج VrayRed

مدت زمان آموزش: 8 دقیقه

توضیحات: در جلسه نهم از پکیج وی ری اسکچاپ ،شروع بحث متریال‌ها به صورت جدی و حرفه‌ای هست و هنرجویان با انواع خاصیت‌های متریال‌ها مثل Diffuse , Reflection , Refraction , Metalness , Opacity , Glosiness , … آشنا می‌شوند. در ادامه مثال‌هایی برای هرکدام از خاصیت‌ها زده می‌شود تا هنرجویان درک درستی از خاصیت متریال‌های طبیعت یاد بگیرند و برای جلسه بعد که متریال سازی حرفه‌ای هست آماده می‌شوند.