قسمتی از جلسه نوزدهم پکیج VrayRed

مدت زمان آموزش: 8 دقیقه

پخش ویدیو

توضیحات: در پکیج آموزش ویری اسکچاپ به نوزدهمین جلسه می‌رسیم. در این جلسه از این دوره آموزش کامل رندر اسکچاپ، مثال‌هایی برای پارامترهای دوربین مثل F NUMBER ، Shutter speed و ISO که کنترل کننده نور و پارامترهایی مانند فلو و فکوس یا حرکت ( Motion Blur ) زده می‌شوند. این جلسه مکمل جلسه هجدهم از دوره آموزش صفر تا صد vray برای sketchup می‌باشد.