قسمتی از جلسه هجدهم پکیج VrayRed

مدت زمان آموزش: 10 دقیقه

پخش ویدیو

توضیحات: در جلسه هجدهم از پکیج vray برای sketchup ، استاد به مباحث کادربندی و دوربین می‌پردازد. در این جلسه درباره اصول کادربندی و کار با دوربین‌های واقعی که پارامترهای آن در ویری اسکچاپ هم وجود دارد، آشنا می‌شویم. این جلسه از پکیج ویری اسکچاپ یکی از مهمترین جلسات در طول پکیج می‌باشد که تکمیل کننده جلسه بعد نیز هست.