قسمتی از جلسه هشتم پکیج VrayRed

مدت زمان آموزش: 8 دقیقه

توضیحات: اولین جلسه از بحث متریال‌ها و یادگیری نکات پایه‌ای . در این جلسه، استاد دوره هنرجویان را با فضای متریال سازی آشنا میکند و حالت کاربری آن که در حالت compact است را تشریح می‌کند. سپس گزینه‌های روتین و پر استفاده از محیط کابرری را با مثال نشان می‌دهد. در این جلسه هنرجو با حال و هوای متریال سازی آشنا می‌شود.