قسمتی از جلسه هفتم پکیج VrayRed

مدت زمان آموزش: 8 دقیقه

توضیحات: در این جلسه از پکیج VrayRed ، استاد دوره یک ورکشاپ صفرتاصد را درباره یک ویلا و محیط اطرافش شروع می‌کند. برای تسلط هنرجویان به نورپردازی بیرونی و شبیه‌سازی ساعات مختلف روز و شب این ورکشاپ شکل گرفت و به روش‌های مختلفی این نورپردازی‌ها انجام می‌شود. تمامی روش‌های حرفه‌ای نورپردازی فتورئال بیرونی برای هنرجویان تشریح و مثال‌ها متنوع انجام گرفته است.