قسمتی از جلسه اول پکیج VrayRed

مدت زمان آموزش: 8 دقیقه

توضیحات: این جلسه آشنایی اولیه استاد و هنرجو است. در این جلسه هنرجو از سبک آموزش استاد دوره آگاه می‌شود و خود را آماده دروس بعدی می‌کند. همینطور این جلسه آشنایی اولیه با محیط موتور رندر Vray و محیط کاری آن ( User Interface ) در نرم‌افزار اسکچاپ می‌باشد.