قسمتی از جلسه هفدهم پکیج VrayRed

مدت زمان آموزش: 6 دقیقه

پخش ویدیو

توضیحات: در جلسه هفدهم از پکیج آموزش ویری اسکچاپ به سراغ ادامه بحث روش‌های مختلف متریال‌سازی را می‌رویم. در دوجلسه شانزده و هفده ما کاملا به بحث متریال‌ها مسلط می‌شویم و در جلسات 22 و 24 بحث متریال به حد کمال خود می‌رسد.