قسمتی از جلسه چهاردهم پکیج VrayRed

مدت زمان آموزش: 8 دقیقه

پخش ویدیو

توضیحات: در جلسه 14 از پکیج آموزش ویری اسکچاپ به سراغ یک طراحی نما کلاسیک میرویم و یکی از تکنیک‌های مهم در نماهای کلاسیک با استفاده از مپ dirt رای اد میگیریم و در واقع Ambient Occlusion را بررسی و نحوه استفاده و کاربرد آن در صحنه‌های معماری بیان می‌شود.