قسمت از جلسه چهارم پکیج VrayRed

مدت زمان آموزش: 5 دقیقه

توضیحات : در این جلسه به ادامه بحث نورپردازی در محیط‌های داخلی می‌پردازیم. انواع روش‌ها بررسی می‌شود و باهم مقایسه می‌شود. از نورهای Spherical , Plane , Dome ,Omni , IES و همچنین VraySun یا Sunlight استفاده می‌شود.