در این آموزش رایگان که قسمتی از ورکشاپ طراحی نمای آپرتمان در رویت است با هم نحوه ترسیم  Level و تعیین ارتفاع آنها را در نرم افزار رویت (revit) می آموزیم .