جلسه شانزدهم از دوره آموزش ویری برای راینو

مدت زمان آموزش: 72 دقیقه

پخش ویدیو

توضیحات: در این جلسه از پکیج آموزش جامع ویری راینو استاد مقدمه‌ای از کادربندی و کار با دوربین عکاسی را شروع می‌کند. در ابتدا مباحث پایه‌ای و اصول کادربندی در عکاسی را عنوان می‌کند. در ادامه به تعریف ها لازم برای شروع یک بحث کاتملا تخصصی درباره دوربین های واقعی و دوربین هایی که ما در نر‌افزار راینو و ویری استفاده میکنیم را شروع میکند .  پرسپکتیو را تعریف میکند و  سپس به د نبال آن مباحثی که در طبیعت وجود دارند و ما به هنگام عکاسی باید به آن توجه کنیم را ذکر میکنند .