این پلاگین مخصوص شبیه سازی پارچه در نرم‌افزار اسکچاپ هست. 

این پلاگین برای ایجاد خمیدگی در مدل‌های سه بعدی استفاده دارد.

این پلاگین برای رسم انواع خطوط منحنی با دقت بسیار بالا کاربرد دارد.

این پلاگین یکی از کاربردی ترین و مهمترین پلاگینهای اسکچاپ میباشد که برای مدلسازی پروژه های فرمال و پیچیده به شدت کاربرد دارد.

این پلاگین هم بسیار کاربردی هست و برای فرم‌های پیچیده توصیه میشود.