بررسی کار هنرجویان دوره طراحی نما

دوره‌های حضوری - خصوصی - نمیه خصوصی آکادمی

  • شروع دوره‌های خصوصی از اردیبهشت
  • تعداد دانشجویان آکادمی : 2137 ( قابل استعلام
  • عطا مدرک رسمی آکادمی در پایان دوره
  • عضویت هنرجو در گروه های کرکسیون و رفع اشکال آکادمی با سابقه حداقل شش ساله و حداقل 250 هنرجو در هر گروه

دوره حضوری ویری برای اسکچاپ

هزینه دوره خصوصی ویری اسکچاپ : 4/255/000 تومان

دوره حضوری طراحی فاز یک

هزینه دوره خصوصی فاز یک : 4/120/000 تومان

دوره حضوری مدلسازی اسکچاپ

هزینه دوره خصوصی مدلسازی اسکچاپ : 3/860/000 تومان

دوره حضوری مدلسازی راینو

هزینه دوره خصوصی مدلسازی راینو : 3/460/000 تومان

دوره حضوری ویری برای راینو

هزینه دوره خصوصی مدلسازی اسکچاپ : 4/215/000 تومان

دوره حضوری طراحی فاز دو معماری

هزینه دوره خصوصی مدلسازی اسکچاپ : 4/330/000 تومان

دوره حضوری ویری برای تری دی مکس

هزینه دوره خصوصی ویری برای تری دی مکس : 4/280/000 تومان

آموزش نرم‌افزارهای معماری

دریافت تخفیف برای تهیه اولین دوره

کافیست روی گزینه زیر کلیک کنید تا با مشارکتی کوچک کد تخفیف 20 درصدی دریافت کنید