آموزشگاه حضوری آکادمی معماری قوری

دوره حضوری ویری برای اسکچاپ

هزینه کلاس خصوصی 4/255/000 تومان

دوره حضوری اسکچاپ

هزینه کلاس خصوصی 3/860/000 تومان

دوره حضوری طراحی فاز یک

هزینه کلاس خصوصی 4/120/000 تومان

دوره حضوری مدلسازی راینو

هزینه کلاس خصوصی 3/640/000 تومان

دوره حضوری ویری برای راینو

هزینه کلاس خصوصی 4/215/000 تومان

آموزش نرم‌افزارهای معماری

دوره حضوری ویری تری دی مکس

هزینه کلاس خصوصی 4/280/000 تومان

دوره حضوری فاز دو

هزینه کلاس خصوصی 4/330/000 تومان