با توجه به شرایط نابسامان اقتصادی و گرانی‌های اخیر کشور ، برای همراهی همکاران و هنرجویان عزیزمان تا اطلاع ثانوی تمامی دوره‌ها با تخفیف قابل توجهی ارائه میشوند.

این دوره‌ها صفر تا صد هست و پیشنیازی ندارد

پکیج آموزش اینسکیپ اسکچاپ

هزینه دوره 588/000 تومان

تخفیف موقت 295/000 تومان

هزینه دوره طبق مصوبه آموزشگاه‌های فنی کشور میباشد

پکیج آموزش مدلسازی اسکچاپ

هزینه دوره 526/000 تومان

تخفیف موقت 265/000 تومان

هزینه دوره طبق مصوبه آموزشگاه‌های فنی کشور میباشد

پکیج آموزش ویری اسکچاپ

هزینه دوره 1/890/000 تومان

تخفیف موقت 945/000 تومان

هزینه دوره طبق مصوبه آموزشگاه‌های فنی کشور میباشد

پکیج آموزش لومیون

هزینه دوره 690/000 تومان

تخفیف موقت 345/000 تومان

هزینه دوره طبق مصوبه آموزشگاه‌های فنی کشور میباشد

پکیج آموزش ویری برای رویت

هزینه دوره 2/230/000 تومان

تخفیف موقت 995/000 تومان

هزینه دوره طبق مصوبه آموزشگاه‌های فنی کشور میباشد

پکیج آموزش ویری راینو

هزینه دوره 1/990/000 تومان

تخفیف موقت 995/000 تومان

هزینه دوره طبق مصوبه آموزشگاه‌های فنی کشور میباشد

پکیج آموزش مدلسازی تری دی مکس

هزینه دوره 890/000 تومان

تخفیف موقت 445/000 تومان

هزینه دوره طبق مصوبه آموزشگاه‌های فنی کشور میباشد

پکیج آموزش اتوکد + ضوابط شهرداری

هزینه دوره 1/682/000 تومان

تخفیف موقت 841/000 تومان

هزینه دوره طبق مصوبه آموزشگاه‌های فنی کشور میباشد

پکیج آموزش فاز 2 و ضوابط نظام مهندسی

هزینه دوره 1/810/000 تومان

تخفیف موقت 905/000 تومان

هزینه دوره طبق مصوبه آموزشگاه‌های فنی کشور میباشد

پکیج آموزش راینو

هزینه دوره 918/000 تومان

تخفیف موقت 420/000 تومان

هزینه دوره طبق مصوبه آموزشگاه‌های فنی کشور میباشد

پکیج آموزش طراحی آشپزخانه و کابینت

هزینه دوره 460/000 تومان

تخفیف موقت 190/000 تومان

هزینه دوره طبق مصوبه آموزشگاه‌های فنی کشور میباشد

پکیج آموزش ویری تری دی مکس

هزینه دوره 917/000 تومان

تخفیف موقت 470/000 تومان

هزینه دوره طبق مصوبه آموزشگاه‌های فنی کشور میباشد

پکیج آموزش متاورس آرچیتکت

هزینه دوره 800/000 تومان

تخفیف موقت 400/000 تومان

پکیج آموزش پلاگین‌ها راینو

هزینه دوره 1/610/000 تومان

تخفیف موقت 820/000 تومان

هزینه دوره طبق مصوبه آموزشگاه‌های فنی کشور میباشد

در دوره‌های مکمل به دلیل خرید همزمان دو یا چند دوره ، تخفیف قابل توجهی به هنرجویان تعلق می‌گیرد

فول پک اسکچاپ

اسکچاپ + اینسکیپ + ویری

هزینه 2/470/000 تومان

تخفیف موقت 1/280/000 تومان

فول پک راینو

مدلسازی + رندرینگ ویری + پلاگین‌ها

هزینه دوره 3/260/000 تومان

تخفیف موقت 1/690/000 تومان

فول پک آرکمن

تری دی مکس + ویری + اتوکد + ضوابط شهرداری

هزینه دوره 1/995/000 تومان

تخفیف موقت 1/228/000 تومان

فول پک آرکیتکچر

تری دی مکس + ویری + اتوکد + ضوابط شهرداری + ضوابط نظام مهندسی + فاز دو

هزینه دوره 3/900/000 تومان

تخفیف موقت 1/390/000 تومان

مکمل مدلسازی و ویری راینو

هزینه دوره 2/480/000 تومان

تخفیف موقت 1/230/000 تومان

مکمل اسکچاپ + ویری

هزینه دوره 2/100/000 تومان

تخفیف موقت 1/000/000 تومان

مکمل اسکچاپ + اینسکیپ

هزینه دوره 780/000 تومان

تخفیف موقت 395/000 تومان

مکمل ویری + اینسکیپ

هزینه دوره 2/250/000 تومان

تخفیف موقت 1/100/000 تومان

طراحی نقشه های فاز یک و فاز دو معماری طبق ضوابط شهرداری و نظام مهندسی

هزینه دوره 2/380/000 تومان

تخفیف موقت 1/396/000 تومان

مکمل تری دی مکس + ویری

هزینه دوره 1/350/000 تومان

تخفیف موقت 690/000 تومان

این دوره‌ها ترکیب دوره‌های حضوری و غیر حضوری هست که معمولا طولانی‌تر و دارای آیتم‌های زیادی هستند

دوره مهراز

هزینه دوره 64/000/000 تومان

شصت و چهار میلیون تومان