این دوره‌ها صفر تا صد هست و پیشنیازی ندارد

پکیج آموزش اینسکیپ اسکچاپ

هزینه دوره 420/000 تومان

هزینه دوره طبق مصوبه آموزشگاه‌های فنی کشور میباشد

پکیج آموزش مدلسازی

هزینه دوره 390/000 تومان

هزینه دوره طبق مصوبه آموزشگاه‌های فنی کشور میباشد

پکیج آموزش ویری اسکچاپ

هزینه دوره 830/000 تومان

هزینه دوره طبق مصوبه آموزشگاه‌های فنی کشور میباشد

پکیج آموزش اتوکد + ضوابط نظام و شهرداری

هزینه دوره 1/130/000 تومان

هزینه موقت 565/000 تومان

هزینه دوره طبق مصوبه آموزشگاه‌های فنی کشور میباشد

پکیج آموزش مدلسازی تری دی مکس

هزینه دوره 1/190/000 تومان

هزینه دوره طبق مصوبه آموزشگاه‌های فنی کشور میباشد

پکیج آموزش ویری تری دی مکس

هزینه دوره 830/000 تومان

هزینه دوره طبق مصوبه آموزشگاه‌های فنی کشور میباشد

پکیج آموزش پلاگین‌ها راینو

هزینه دوره 1/600/000 تومان

هزینه موقت 1/200/000 تومان

هزینه دوره طبق مصوبه آموزشگاه‌های فنی کشور میباشد

پکیج آموزش راینو

هزینه دوره 680/000 تومان

هزینه دوره طبق مصوبه آموزشگاه‌های فنی کشور میباشد

پکیج آموزش ویری راینو

هزینه دوره 890/000 تومان

هزینه دوره طبق مصوبه آموزشگاه‌های فنی کشور میباشد

پکیج آموزش طراحی آشپزخانه و کابینت

هزینه دوره 480/000 تومان

هزینه دوره طبق مصوبه آموزشگاه‌های فنی کشور میباشد

پکیج آموزش سینما فوردی

هزینه دوره 970/000 تومان

هزینه دوره طبق مصوبه آموزشگاه‌های فنی کشور میباشد

پکیج آموزش لومیون

هزینه دوره 630/000 تومان

هزینه موقت 335/000 تومان

هزینه دوره طبق مصوبه آموزشگاه‌های فنی کشور میباشد

در دوره‌های مکمل به دلیل خرید همزمان دو یا چند دوره ، تخفیف قابل توجهی به هنرجویان تعلق می‌گیرد

فول پک اسکچاپ

اسکچاپ + اینسکیپ + ویری

هزینه 1/148/000 تومان

فول پک آرکمن

تری دی مکس + ویری + اتوکد + ضوابط شهرداری + ضوابط نظام مهندسی

هزینه دوره 1/553/000 تومان

فول پک راینو

مدلسازی + رندرینگ ویری + پلاگین‌ها

هزینه دوره 2/300/000 تومان

مکمل تری دی مکس + ویری

هزینه دوره 1/340/000 تومان

مکمل اسکچاپ + اینسکیپ

هزینه دوره 510/000 تومان

مکمل اسکچاپ + ویری

هزینه دوره 910/000 تومان

مکمل ویری + اینسکیپ

هزینه دوره 920/000 تومان

مکمل مدلسازی و ویری راینو

هزینه دوره 1/100/000 تومان

مکمل اتوکد + ضوابط شهرداری و نظام + تریدیمکس

هزینه دوره 1/390/000 تومان

مکمل اتوکد + ضوابط شهرداری و نظام + ویری

هزینه دوره 990/000 تومان

این ورکشاپ‌ها مناسب کسانی می‌باشد که آشنایی قبلی با نرم‌افزارهای معماری را دارند و  قصد ارتقای کار خود را دارند. ورکشاپ‌ها روی یک پروژه صورت می‌گیرد.

ورکشاپ نما در رویت

هزینه ورکشاپ 120/000 تومان

ورکشاپ کرونا رندر

هزینه ورکشاپ 95/000 تومان

ورکشاپ ویری اسکچاپ 1

هزینه ورکشاپ 60/000 تومان

ورکشاپ ویری اسکچاپ 2

هزینه ورکشاپ 75/000 تومان

ورکشاپ ویری اسکچاپ 3

هزینه ورکشاپ 80/000 تومان