برای تهیه اولین دوره می‌توانید از طریق مشارکت‌های کوچک تا 20 درصد کد تخفیف دریافت کنید

دریافت کد تخفیف 15 درصدی

ویدیو راهنمای زیر را جهت دریافت کد تخفیف مشاهده بفرمایید.

دریافت کد تخفیف 5 درصدی

ویدیو راهنمای زیر را جهت دریافت کد تخفیف مشاهده بفرمایید.

دریافت تخفیف برای تهیه اولین دوره

کافیست روی گزینه زیر کلیک کنید تا با مشارکتی کوچک کد تخفیف 20 درصدی دریافت کنید