خیلی وقتا هست پروژههای بزرگ مدلسازی به ما پیشنهاد یا سفارش داده میشه که تعیین قیمت برای تازه‌کارها مشکل بزرگی در ابتدا به حساب می‌آید.

خب برای تعیین قیمت هزینه مدلسازی در فیلد معماری پیشنهاد گروه آموزشی قوری به شما استفاده از روز متر مربع است.

یعنی به میزان متراژ پروژه قیمت تعیین خواهد شد.

حواستان باشد که حتما یک حداقل قیمت برای تمامی کارهای خود در نظر بگیرید و کمتر از اون قیمت کار نکنید یعنی مثلا اگر حداقل قیمتتان یک میلیون تومان است اگر با محاسبه متراژ پروژه‌ای هزینه‌اش کمتر از یک میلیون شد باید همان قیمت حداقل یعنی یک میلیون تومان را دریافت کنید.

حالا وقت تعیین قیمت مدلسازی معماری هست:

پروژه‌های کمتر از 20 متر مربع = ( متر مربعی 70,000 هزار تومان ) مثلا 20 متر میشه یک میلیون و چهارصدهزار تومان ( 20*70000=1,400,000 )

پروژه‌های بین 20 تا 50 متر مربع = ( متر مربعی 60,000 هزار تومان )

پروژه‌های بین 50 تا 100 متر مربع = ( متر مربعی 50,000 هزار تومان )

پروژه‌های بین 100 تا 200 متر مربع = ( متر مربعی 45,000 هزار تومان )

پروژه‌های بالای 200 متر مربع = ( متر مربعی 40,000 هزار تومان )

دوستان عزیز توجه کنید که این قیمت‌ها حداقل قیمت مدلسازی هست و نسبت به توانایی شما قابل افزایش است.