پرسپکتیو در عکاسی میزان فشردگی اجسام در تصویر را بیان میکند.به عبارتی توسط پرسپکتیو میتوان یک منظره سه بعدی را در یک تصویر دو بعدی به نمایش درآورد.پرسپکتیو در عکاسی به ارتباط فضایی اجسام موجود در یک تصویر ، از دید دوربین یا انسان میپردازد و توسط آن میتوان حس عمق اجسام را در تصاویر به بیننده منتقل نمود.

در این مطلب به پرسپکتیو در عکاسی و تنظیمات مربوط به آن در ویری میپردازیم ،قطعا باید یک عکاس حرفه ای باشید تتا بتوانید یک رندر حرفه ای بگیرید، شناخت و درک مباحث مربوط به پرسپکتیو یکی از موارد حائز اهمیت میباشد که به کمک آن میتوان یک رندر رئال و قابل درک برای مخاطب رقم زد.

حال میخواهیم مبحث پرسپگتیو را در یک پروژه سه بعدی در نرم افزار اسکچاپ بررسی کنیم تا بتوانیم با درک بهتر از پرسپکتیو در صحنه به یک رندر حرفه ای و رئال دست یابیم.

یکی از نکاتی که باید در یک  رندر به آن توجه کرد این است که هرچه قدر کادر رندر موازی تر باشد با خطوط عمودی موضوعات در صحنه ، پرسپکتیو تک نقطه ای و دو نقطه ای نسبت به پرسپکتیو سه نقطه ای بیشتر احساس میشود.

پرسپکتیو اندازه

بهتر است برای رندر ها، مخصوصا رندر های خارجی،از یک سری عوامل که اندازه آن ها برای انسان مشخص است به طور مثال قد یک انسان استفاده کنید تا صحنه شما اسکیل پیدا کند. این کار در بیننده حس عمق را ایجاد میکند.به طور مثال در تصویر زیر وجود یک انسان باعث میشود که بیننده اندازه تقریبی ساختمان را در ذهن خود مجسم کند.

اثر کاهندگی

زمانی که یکی از عناصر به صورت تکرار شونده از دوربین دور شوند نیز میتوانند حس عمق را در مخاطب به وجود آورند به طور مثال در تصویر زیر با دور شدن مجسمه ها در ذهن انسان حس عمق ایجاد میشود.

پرسپکتیو حجمی

این نوع از پرسپکتیو به مبحث نور و سایه میپردازد ،هرچه قدر که دریک صحنه نور و سایه بیشتر باشد واین نکه بسیار حائز اهمی است که این نور از کجا وارد صحنه شود و چطور به صحنه بتابد، نه تنها حس عمق در  یک صحنه را ایجاد کرده بلکه بر کیفیت سه بعدی آن عنصر نیز تأکید میکند.برای مثال یک تصویر پرتره را در نظر بگیرید که نور از طرفی بر آن میتابد و در طرف دیگر آن سایه ایجاد شده است در این حالت پرسپکتیو حجمی ایجاد شده و تصویر دارای عمق میشود.

پرسپکتیو همپوشانی

زمانی که برخی از عناصر موجود در صحنه که جلوتر از بقیه عناصر قرار دارند قسمتی از سطح عناصر پشتی را بپوشانند،این ترفند در ذهن مخاطب ایجاد عمق کرده و رندر را طبیعی تر جلوه میدهد.

پرسپکتیو هوایی یا جوی

وقتی شئ در دوردست دیده میشود،کنتراست و وضوح آن نسبت به پس زمینه تصویر کاهش میابد و همچنین اشباع رنگ ها در آن کمتر دیده میشود.این امر به علت پدیده جوی و مولکول های هوایی است که بین عناصر تصویر و دوربین واقع شده اند. این امر به رئال شدن یک رندر بسیار کمک مینماید.

پرسپکتیو ارتفاع

در مواقعی که خط افق در تصویر وجود دارد ،مورد استفاده قرار میگیرد.فرض کنید که یک خط افق دارید و در آن هوا ابری باشد ،هرچه قدر که ابر ها به شما نزدیک تر باشند ،این ابر ها بزرگتر دیده میشوند و هرچه ابر ها به خط افق نزدیک تر باشند این ابر ها کوچکتر دیده میشوند و به کاربردن این امر در رندر میتواند یک رندر را بسیار حرفه ای ورئال کند.

تمامی عواملی که به آن پرداخته شد ،میتواند برای ایجاد یک رندر حرفه ای و رئال تر به ما کمک کند ،برای آنکه بتوان یک رندر را در ذهن مخاطب، به یک تصویر واقعی نزدیک نمود ، باید شناخت کافی از عناصر سازنده یک تصویر داشته و از نحوه ی قرار دادن دوربین در صحنه اطلاعات کافی داشته باشیم.

در جلسه نوزدهم از پکیج vray برای sketchup ،به مباحث پرسپکتیو در عکاسی و نحوه قرار دادن دوربین در صحنه برای یک رندر حرفه ای و رئال پرداخته میشود. برای آشنایی بیشتر با محصول اینجا کلیک کنید.

5/5