همانطور که در مطالب قبل گفته شد، وقتی شئ در دوردست دیده میشود، کنتراست و وضوح آن نسبت به پس زمینه تصویر کاهش میابد 

و همچنین اشباع رنگ ها در آن کمتر دیده میشود.این امر به علت پدیده جوی و مولکول های هوایی است که بین عناصر تصویر و دوربین واقع شده اند. 

این امر به رئال شدن یک رندر بسیار کمک مینماید.در این مطلب به تنظیمات Volumetric Environment در ویری که بحث پرسپکتیو هوایی یا جوی را در بر دارد ،میپردازیم.

رول آوت Volumetric Environment در پارامترهای رندر V-Ray بخشی است که 

می توانید تنظیمات جلوه های حجمی Aerial Perspective و Environment Fog را مشاهده و تنظیم کنید.

Aerial Perspective چشم انداز هوایی را شبیه سازی می کند، تأثیری که جو زمین در ظاهر اشیاء از فاصله دور مشاهده می کند و شبیه به مه است.

 Environment Fog یک اثر جوی است که امکان شبیه سازی رسانه ذرات مانند مه ، غبار جوی و غیره را فراهم می کند.

Aerial Perspective

با روشن کردن این گزینه ،یک سری ذرات را در هوا پخش میکنیم.

 همانطور که میدانیم در هوا ذراتی همانند گرد و غبار یا مه پخش میباشند که غلظت آن ها به نوع محیط بستگی دارد.

زمانی که این ذرات وارد صحنه میشوند،اولا نور موجود در صحنه با این ذرات برخورد کرده

 و صحنه از حال شارپ بودن خارج میشود،در نتتیجه نور ملایم تر شده و سایه ها محوتر میشوند.

ثانیا نور موجود در صحنه کم تر میشود و از طرفی هم باید بدانیم که به زمان رندر نیز اضافه میشود.

شبیه سازی این ذرات در هوا ،یک رندر را رئال تر و از نظر بصری واقعی تر جلوه میدهد.

رندر با وجود پارامتر Aerial Perspective
رندر بدون وجود پارامتر Aerial Perspective

Atmosphere Height ارتفاع لایه جو در واحد متر میباشد. 

همانطور که میبینیم با روشن شدن Aerial Perspective نور ها و سایه های موجود در صحنه که در تصویر اول قرار داشتند از بین رفته اند. 

برای برطرف شدن این حالت در بخش Atmosphere Height ،

ارتفاع را کم کرده تا نور خورشید به آن برخورد نکرده و این نور ها و سایه ها در صحنه حضور پیدا کنند.

Visibility Range محدوده دید میباشد هرچه مقدار این عدد کم تر شود محدوده دید کم تر شده،

ذرات غبار در صحنه بیشتر میشود لذا نور موجود در صحنه نیز افزایش میابد.

همانطور که میبینید نسبت به رندر های قبلی محدوده دید کمتر شده و کوه ها محو تر شده اند.

Filter color رنگ گرد و غبار موجود در صحنه را تعریف میکند و توسط Light multiplier قدرت این رنگ تنظیم میشود.

Affect Environment زمانی که روشن باشد، این ذرات در نور محیطی تاثیر میگذارد.

Affect Background نیز زمانی که روشن باشد،ذرات مورد نظر بر روی بک گراند یا آسمان ،تاثیر میگذارند.

Environment Fog

Environment Fog نیز همانند Aerial Perspective در صحنه ایجاد غبار میکند.

 با این تفاوت که Aerial Perspective به صحنه عمق داده و نسبت به فاصله ما از اجسام میباشد ،

در حالی که Environment Fog به طور کلی و با چشم پوشی از این پارامترها مه یا ذرات را وارد صحنه میکند .

رندر با وجود پارامتر Environment Fog
رندر بدون وجود پارامتر Environment Fog

Color رنگ مه را مشخص میکند.

Emission انتشار مه (خود روشنایی) را کنترل می کند.

Distance همان محدوده دید میباشد و تراکم مه را کنترل میکند.

Height در Environment  همانند Atmosphere Height عمل میکند و توسط آن میتوان ازتفاع لایه جو را تنظیم نمود.

Scatter GI  مه را قادر می سازد تا روشنایی جهانی را پراکنده کند که می تواند بسیار کند باشد

،Scatter Bounces نیز تعداد پرش فوون ها را در صحنه تعریف میکند.

Affect camera rays ردیابی پرتوهای دوربین را از طریق حجمی فعال یا غیرفعال می کند.

Affect Backgrounds ردیابی پرتوهای پس زمینه را از طریق حجمی فعال یا غیرفعال می کند.

Affect Secondary rays ردیابی پرتوهای ثانویه را از طریق حجمی فعال یا غیرفعال می کند.

Affect by  Lights نیز مشخص میکند که این ذرات بر روی چه نوری تأثیر بگذارد.

در جلسه بیستم از پکیج vray برای SketchUp به تنظیمات Volumetric Environment در ویری پرداخته شده است برای آشنایی با محصول اینجا کلیک کنید.

5/5

دریافت تخفیف برای تهیه اولین دوره

کافیست روی گزینه زیر کلیک کنید تا با مشارکتی کوچک کد تخفیف 20 درصدی دریافت کنید