در این مطلب به آموزش رایگان ساخت انیمیشن در نرم افزار سینما فوردی (cinema 4D) میپردازیم،توسط این آموزش میتوانید اولین انیمیشن خود را در این نرم افزار قدرتمند بسازید.

آموزش ساخت انیمیشن در سینما فوردی(Cinema 4D)

برای آن که یک انیمیشن داشته باشیم،ابتدا باید مدل خود بسازیم.

ابتدا از بخش نوار ابزار های اصلی (main toolbar ) در نرم افزار یک cube یا مکعب انتخاب میکنیم.

از بخش attribute به تنظیمات آبجکت های مورد نظر دسترسی پیدا میکنیم.

از پارامتر Object اندازه مکعب را در محور های X,Y و Z مقدار 20 سانتی متر وارد میکنیم.

سپس گزینه fillet را فعال کرده و radius یا شعاع آن را 2 cm قرار میدهیم.

اکنون یک Sphere یا کره ایجاد میکنیم.

از بخش Attribute و پارامتر Object شعاع یا Radius آن را بر روی 10 cm قرار میدهیم

و از مختصات 0 آن را انتقال داده و در کنار مکعب قرار میدهیم.

حال یک Platonic انتخاب کرده و radius یا شعاع آن را 10 سانتی متر تعیین میکنیم 

و از مختصات 0 خارج کرده و کنار مکعب قرار میدهیم.

سپس یک torus انتخاب و در دور مکعب آن را ایجاد میکنیم.

 

اکنون از بخش MoGraph یک cloner انتخاب میکنیم.

همان طور که در آموزش های قبلی گفته شد در سینما فوردی برای کپی کردن آبجکت ها در تعداد بالا از cloner استفاده میشود.

حال از بخش object list تمامی آبجکت ها را انتخاب میکنیم

و در Cloner درگ (کشیدن ماوس) میکنیم.

سپس cloner را انتخاب میکنیم و از بخش attribute پارامتر Object را انتخاب میکنیم

و Mode آن را بر روی Grid array تغییر میدهیم.

اکنون وارد بخش endpoint Mode شده و size (سایز) آن را در تمامی محور های مختصات روی 100 سانتی متر قرار میدهیم

سپس Count یا تعداد آن را بر روی عدد 10 قرار میدهیم.

اکنون میخواهیم که یک افکتور (effectors) به آبجکت ها نسبت دهیم.

برای این کار cloner را انتخاب کرده و از بخش MoGraph گزینه Effector و یک افکتور رندوم ( random ) انتخاب میکنیم.

اکنون از بخش Attribute بخش parameter گزینه Scale را فعال کرده و مقدار آن را 0.5 قرار میدهیم

و گزینه uniform scale را انتخاب میکنیم.

سپس در بخش Rotation (چرخش ) در تمامی محورهای X,Y و Z عدد 360 را قرار میدهیم.

اکنون یک کره (sphere ) دیگر ایجاد میکنیم.

اکنون میخواهیم که به Cloner مورد نظر یک tag نسبت دهیم.

برای اینکار در بخش Object list بر روی cloner کلیک راست کرده و گزینه simulation Tags و سپس rigid body را انتخاب میکنیم.

حال از بخش Attribute که مربوط به تنظیمات آبجکت ها میباشد،پارامتر collision را انتخاب میکنیم

بخش inherit tag را بر روی apply tag to children قرار میدهیم.

سپس individual elements را بر روی All میگذاریم.

سپس به پارامتر force رفته و Follow position آن را بر روی عدد 5 قرار میدهیم.

اکنون از بخش object List بر روی آبجکت کره (Sphere ) کلیک راست کرده

 و گزینه Simulation tags و سپس collider body را انتخاب میکنیم.

اکنون اگر از بخش Time Line که مربوط به کنترل انیمیشن میباشد play را زده و میبینیم که انیمیشن ایجاد شده است.

اکنون از بخش Object list بر روی آبجکت Sphere کلیک راست کرده و از بخش Cinema 4D tags یگ تگ vibrate انتخاب میکنیم.

سپس از بخش Time Line تعداد فریم های آن را روی عدد 500 قرار میدهیم.

اکنون از بخش Object list بر روی تگ Sphere کلیک میکنیم.

حال وارد بخش Attribute شده و از بخش tags گزینه amplitude را روی عدد 200 قرار میدهیم.

و frequency آن را بر روی 2 قرار میدهیم.

اکنون مرحله مدل سازی به پایان رسیده است برای مرحله رندر باید یک کف داشته باشیم .

از بخش main tool bar یک floor انتخاب میکنیم و در زیر مدل قرار میدهیم.

 سپس یک Light  و Camera به تعداد دلخواه انتخاب کرده و در محل دلخواه قرار میدهیم.

حال در بخش Material نرم افزار کلیک کرده و تعدادی متریال در رنگ های مختلف میسازیم.

سپس از بخش Object List به هرکدام از آبجکت ها نسبت میدهیم.

اکنون میخواهیم که از انیمیشن مورد نظر یک رندر بگیریم

از Main toolbar (نوار ابزار اصلی) Render settings را انتخاب میکنیم

پس از آن یک پنجره باز میشود که مربوط به تنظیمات رندر است.

در بخش effect گزینه Ambient Occolusion را انتخاب میکنیم.

maximum samples آن را بر روی عدد 128 قرار میدهیم.

Accuracy آن را بر روی 100% قرار میدهیم.

anti aliasing را بر روی geometry قرار میدهیم.

سپس Global illumination یا نور های ثانویه را انتخاب کرده و

 در پارامتر Irradiance cache گزینه record density را بر روی Low قرار میدهیم.

سپس در بخش save یک محل برای ذخیره فایل انتخاب میکنیم سپس رندر میگیریم.

برای تماشای این آموزش فیلتر شکن خود را روشن کرده و ویدیو زیر را play کنید.

5/5