در این مطلب به آموزش ساخت انیمیشن در سینما فوردی میپردازیم ،ابتدا در فضای نرم افزار مدل سازی کرده سپس به آن متریال میدهیم و در آخر از آن رندر میگیریم.

مدل سازی

برای ساخت انیمیشن ابتدا میخواهیم که مدل سازی کنیم ابتدا از بخش ابزار های اصلی نرم افزار یک Cube یا مکعب انتخاب میکنیم.

همانطور که میدانیم در سینما فوردی، تنظیمات آبجکت ها در بخش Attribute قرار دارد که در سمت راست ویو پورت میباشد.

اکنون به بخش Attribute رفته و پارامتر Object را انتخاب میکنیم

و در اندازه مکعب را در محور های X و Y عدد 100 و در محور Y آن را بر روی 5 سانتی متر قرار میدهیم.

سپس گزینه Fillet را فعال نموده و Radius یا شعاع آن را بر روی 1 سانتی متر قرار میدهیم.

سپس از بخش display گزینه Gouaraud shading line را انتخاب میکنیم.

اکنون از بخش MoGraph یک Cloner انتخاب میکنیم.

همان طور که در آموزش های قبلی گفته شد،در نرم افزار سینما فوردی (Cinema 4D) برای کپی کردن آبجکت ها در تعداد زیاد از cloner استفاده میشود.

اکنون در قسمت Object List آبجکت Cube را در Cloner درگ (کشیدن ماوس) میکنیم.

اکنون cloner را انتخاب کرده و attribute را انتخاب میکنیم.

سپس از پارامتر coord بخش  (روتیشن) R.H آن را بر روی 90- میگذاریم.

به بخش object وارد شده و Mode آن را بر روی Grid array قرار میدهیم.

سپس Count یا تعداد آن ها را در محور های X و Y روی عدد 1 و در محور Z روی عدد 150 قرار میدهیم

 

حال  Size آن را در محور های X و Y روی عدد 0 و در محور Z بر روی 1000 قرار میدهیم.

اکنون از بخش Display گزینه Gouraud shading را انتخاب میکنیم.

اکنون میخواهیم که یک دفورمر Deformer برای آبجکت تعیین کنیم.

همان طور که در آموزش های قبل گفتیم در نرم افزار سینما فوردی برای فرم دادن به آبجکت ها از دفورمر ها استفاده میکنیم.

از بخش ابزار های اصلی نرم افزار یک دفورمر twist (پیچ) انتخاب میکنیم.

سپس یک آبجکت Null انتخاب میکنیم.

اکنون دفورمر twist را انتخاب کرده و در Attribute بخش object زاویه (angle ) آن را 750 قرار میدهیم.

و Size آن را در محور Y ها بر روی 1200 میگذاریم.

اکنون از بخش دفورمر ها یک دفورمر bend (خم) انتخاب میکنیم.

سپس در بخش تنظیمات آن قسمت object گزینه یfit to parent را انتخاب میکنیم.

اکنون گزینه Strength را بر روی عدد 400 قرار داده و Size آن را در محور Y ها بر روی 1200 میگذاریم.

حال یک آبجکت Null دیگر ایجاد سپس و یک آبجکت Cylinder درون آن ایجاد میکنیم.

سپس radius یا شعاع آن را بر روی 10 سانتی متر قرار میدهیم و در زیر آبجکت قرار میدهیم.

حال یک آبجکت Cylinder دیگر ایجاد میکنیم و شعاع آن را 95 سانتی متر و ارتفاع آن را 21 سانتی متر قرار میدهیم.

سپس به پارامتر caps رفته و گزینه Fillet را فعال کرده و شعاع آن را بر روی 2 سانتی متر قرار میدهیم.

اکنون از cylinder یک کپی گرفته و با استفاده از فرمان rotate آن را میچرخانیم شعاع آن را از Cylinder اصلی کم تر میکنیم.


اکنون Cylinder را در درون آبجکت Cloner قرار میدهیم.

حال مراحل مدل سازی به اتمام رسید و میخواهیم که از آن یک رندر بگیریم

ابتدا یک Light (نور) ایجاد میکنیم و به تعداد مورد نیاز در صحنه قرار میدهیم.

سپس از بخش نوار ابزار نرم افزار سینما فوردی یک Camera انتخاب میکنیم و در محل دلخواه قرار میدهیم

در بخش Object List روی camera کلیک راست کرده و Cinema 4D Tags و سپس protection را انتخاب میکنیم.

اکنون میخواهیم که به آبجکت مورد نظرمان متریال دهیم 

برای اینکار از متریال های آماده که قبلا دانلود کرده ایم استفاده میکنیم.

به بخش متریال های سینما فوردی رفته از بخش create گزینه Load materials را انتخاب میکنیم 

و سپس فایل متریال های آماده را انتخاب میکنیم و به آبجکت نسبت میدهیم.

اکنون بخش Material settings را اجرا میکنیم.

در بخش Ambient occlusion پارامتر maximum samples را روی عدد 256 و accuracy را 100 % قرار میدهیم.

در بخش Global illumination گزینه record density را روی Low قرار میدهیم.

و در بخش Anti aliasing را بر روی best قرار میدهیم و سپس رندر میگیریم.

برای تماشای تصویری این آموزش فیلتر شکن خود را روشن کرده و ویدیو زیر را Play کنید.

دریافت تخفیف برای تهیه اولین دوره

کافیست روی گزینه زیر کلیک کنید تا با مشارکتی کوچک کد تخفیف 20 درصدی دریافت کنید