در این مطلب به صورت تصویری و جامع به آموزش مدل سازی صندلی مدرن در نرم افزار تری دی مکس (3D Max) میپردازیم،

مدل سازی صندلی مدرن در تری دی مکس

همان طور که در آموزش های قبلی گفته شد برای ایجاد احجام هندسی پایه در نرم افزار تری دی مکس (3D Max)

 از بخش Create قسمت Standard Primitives میتوانیم انواع مختلفی از این احجام را انتخاب کنیم.

ابتدا وارد ویو front شده و از  بخش create یک plane انتخاب میکنیم.

سپس به بخش Modify رفته و Length (طول) آن را بر روی 45 و Width (عرض) آن را بر روی 50 قرار میدهیم.

سپس تعداد Segment ها را در طول و عرض روی عدد 3 قرار میدهیم.

اکنون از بخش Modifier List گزینه Edit poly را انتخاب میکنیم.

از Edit Poly همان طور که از اسم آن مشخص میباشد برای کنترل و ویرایش پلی گان ها استفاده میشود.

حال با استفاده از ابزار Selection همانند تصویر زیر خطوط بالا و پایین پلان را انتخاب کرده و کمی به سمت بیرون میکشیم.

اکنون پلی گان های میانی پلان را انتخاب میکنیم و از بخش Edit edges گزینه Connect را میزنیم

سپس توسط ابزار Selection (انتخاب) نیمی از پلان را انتخاب کرده و آن را پاک میکنیم.

حال با استفاده از edit Poly خطوط چپ پلان را انتخاب و کمی به خارج میکشیم و لبه ی بالایی آن را کمی به سمت داخل متمایل میکنیم.

اکنون وارد ویو پرسپکتیو میشویم و آبجکت را Rotate (چرخاندن) میکنیم.

میخواهیم که ساختار  صندلی رامدل سازی کنیم، ابتدا ابزار edit poly را انتخاب کرده 

و با استفاده از ابزار Select اولین پلی گان را انتخاب میکنیم و به سمت بالا میکشیم

و همانند تصویر زیر کمی آن را به سمت چپ متمایل میکنیم و سپس به سمت داخل خم میکنیم

حال پلی گانی که به سمت بالا آوردیم را انتخاب و آن را ادامه میداهیم تا ساختار صندلی شکل گیرد 

و سپس آن را مجددا به بالا کشیده تا محل تکیه گاه صندلی را نیز ایجاد کنیم.

اکنون ساختار اصلی صندلی شکل گرفته است و میخواهیم که نیمه ی دوم صندلی را ایجاد کنیم

برای اینکار از بخش Modifier list گزینه Symmetry و سپس Mirror را انتخاب میکنیم.

حال میخواهیم که به آبجکت مورد نظر ضخامت دهیم

برای اینکار از بخش Modifier List کزینه Shell را انتخاب میکنیم 

و Inner Amount و Outer Amount آن را بر روی 2 سانتی متر قرار میدهیم.

و گزینه Straighten corners را فعال میکنیم و Segments را بر روی 2 قرار میدهیم.

اکنون با استفاده از Edit Poly خطوط میانی صندلی را انتخاب میکنیم.

حال از بخش Modifier List گزینه Extrude را انتخاب میکنیم و مقدار آن را بر روی 0.085 قرار میدهیم

و در آن فرو رفتگی ایجاد میکنیم.

اکنون میخواهیم که لبه های صندلی را نرم تر و Smooth کنیم.

 از بخش Modifier List گزینه Turbo smooth را انتخاب میکنیم

و Iterations را بر روی 3 قرار میدهیم.

اکنون میخواهیم که پایه های صندلی را مدل سازی کنیم

ابتدا از بخش Create یک Cylinder انتخاب میکنیم وRadius با شعاع آن را بر روی 1.5 سانتی متر قرار میدهیم

و height segments را بر روی عدد 1 قرار میدهیم.

اکنون با استفاده از Edit Poly شعاع دایره پایینی Cylinder را کم تر میکنیم

سپس از بخش Edit edges گزینه Insert را انتخاب کرده و درون Cylinder را خالی میکنیم و Connect edges را میزنیم

حال وارد بخش Edit geometry میشویم و از بخش Constrains گزینه Edges را انتخاب میکنیم.

و روی cylinder یک خط ایجاد میکنیم و از بخش Edit edges گزینه Extrude edges را انتخاب کرده و در آن فرورفتگی ایجاد میکنیم.

حال ابزار Swift loop را انتخاب کرده و در نزدیک لبه های آن یک خط رسم میکنیم.

سپس از بخش Modifier list ابزار Turbo Smooth را انتخاب کرده و لبه ها را Smooth و نرم میکنیم و Iterations را بر روی عدد 2 میگذاریم.

اکنون وارد ویو Lift شده و محل اتصال خطوط پایه را با خطوط صندلی تنظیم میکنیم و

توسط Edit Poly کمی خطوط نشیمن صندلی را به سمت بالا متمایل میکنیم.

اکنون پایه ی صندلی را انتخاب کرده و در 4 گوشه صندلی قرار داده و همانند تصویر زیر توسط ابزار Rotate کمی آن ها را میچرخانیم.

برای تماشای آموزش مدل سازی صندلی مدرن در نرم افزار تری دی مکس (3D Max) به صورت تصویری فیلتر شکن خود را روشن کرده و ویدیو زیر را Play کنید.

5/5