در این مقاله به صورت جامع و تصویری به آموزش رایگان مدل سازی میز در نرم افزار تری دی مکس (3D Max) میپردازیم.

آموزش مدل سازی میز در تری دی مکس

برای مدل سازی میز در تری دی مکس  ابتدا از بخش create و سپس از بخش Standard Primitives یک Cylinder یا استوانه رسم میکنیم.

سپس از پنجره Modify که مربوط به ویرایش آبجکت ها میباشد 

radius یا شعاع آن را 550 میلیمتر و height یا ارتفاع آن را بر روی 4.0 میلیمتر تنظیم میکنیم.

اکنون وارد ویو Top شده و از بخش Parameters گزینه Slice from را بر روی 180 درجه تعیین میکنیم.

سپس پنجره تنظیمات Grid and Snap را باز کرده و گزینه Angle یا زاویه آن را بر روی 90 تنظیم میکنیم.

اکنون در پنجره Move transform گزینه offset screen را در محور x ها بر روی 45 قرار میدهیم.

سپس در پنجره Adjust pivot گزینه ی affect pivot only را انتخاب میکنیم

اکنون ابزار Mirror را انتخاب کرده و نوع آن را روی Copy گذاشته و Ok را میزنیم.

همان طور که در تصویر میبینید با استفاده از ابزار Mirror توانستیم که از شکل مورد نظر یک کپی به صورت قرینه داشته باشیم.

اکنون وارد ویو Front شده و از بخش Create یک rectangle یا مستطیل انتخاب میکنیم.

سپس پنجره Grid and snap settings را باز کرده و گزینه vertex ( رأس) را انتخاب میکنیم

 و همانند شکل زیر آن را در وسط استوانه ها قرار میدهیم

سپس بر روی آن کلیک راست کرده و از بخش Convert to گزینه Convert to editable spline را انتخاب میکنیم.

سپس از پنجره ی Editable spline گزینه ی segment را انتخاب میکنیم و خطوط مستطیل را بر روی خطوط استوانه تنظیم میکنیم.

اکنون آن را انتخاب کرده و از بخش Modifier list گزینه ی Extrude را انتخاب میکنیم

و اینبار گزینه ی convert to editable poly را انتخاب میکنیم.

سپس طول مستطیل را افزایش میدهیم.

حال از بخش Modifier list گزینه ی shell را انتخاب میکنیم.

و از بخش parameters آن Inner amount را بر روی عدد 4 قرار میدهیم.

حال کل آبجکت را انتخاب کرده و از طریق نوار Group آن را به یک گروه تبدیل میکنیم

و سپس برای آن یک رنگ تعیین میکنیم.

اکنون وارد ویو front شده و سه خط داخلی مستطیل را انتخاب و از منوی Group کزینه ی open را میزینیم.

 مجددا گزینه ی Convert to editable poly را انتخاب میکنیم

حال مجددا یک rectangle انتخاب کرده و و آن را همانند تصویر در زیر استوانه ها قرار داده و سپس از منوی group گزینه ی close را انتخاب میکنیم.

حال ابزار align و سپس مستطیل کوچک را انتخاب کرده و در پنجره ی تنظیمات آن 

هر سه پوزیشن را انتخاب کرده و Target Object را بر روی center (مرکز )قرار میدهیم.

و سپس مستطیل را در وسط آبجکت قرار میدهیم

و سپس گزینه ی convert to editable poly را میزنیم.

اکنون با استفاده از ابزار edit poly گزینه ی Vertex خطوط مستطیل را به شکل زیر تغییر میدهیم.

و سپس لبه های آن را توسط ابزار fillet نرم میکنیم.

سپس از پنجره ی editable spline  گزینه ی interpolation را  انتخاب و step آن را روی 50 قرار میدهیم.

اکنون وارد ویو top شده و خط پایه ی میز را انتخاب و یکی دیگر از آن کپی گرفته و در سمت دیگر میز قرار میدهیم.

اکنون با استفاده از ابزار line یک خط افقی در بین دو پایه میز رسم میکنیم.

سپس از پنجره geometry گزینه ی attach را انتخاب کرده و در بخش rendering گزینه های Enable را در رندر و ویو پورت انتخاب میکنیم.

و سپس Thickness یا ضخامت آن ها را بر روی 0.7 قرار میدهیم و آن را یک گروه میکنیم.

و آن را وارد صحنه ی مورد نظر کرده و از آن رندر میگیریم.

منبع :YouTube

برای تماشای آموزش رایگان مدل سازی میز فیلتر شکن خود را روشن کرده و ویدیو زیر را پلی (Play) کنید.

5/5

دریافت تخفیف برای تهیه اولین دوره

کافیست روی گزینه زیر کلیک کنید تا با مشارکتی کوچک کد تخفیف 20 درصدی دریافت کنید