در این قسمت شمارا با نور های مصنویی(V-ray) که در نمای داخلی و خارجی صحنه تاثیر می گذارند اشنا می کنیم.

با نور Dome light تا حدی اشنا شدیم و می دانیم مابقی نور ها در راستای همین نور قرار دارند و نور های مصنویی که در صحنه رندر ما بسیار می توانند تاثیر گذار باشند.

نور Rectangle Light که همان نور های مستطیلی یا مربعی هستند.

و مکان قرار گیری این نور چندان اهمیتی ندارد اما زاویه اش مهم است.

و فلش Rectangle Light به هر سمتی با شد دارد جهت نور را به ما نشان میدهد.

نور Sphere Light نور کروی مانند است که جهت خاصی ندارد.

نور Spot Light که نور دارای هدف خاصی است که درواقع به یک منبع نوری ختم می شود که با مثال ان شمارا اشنا می کنیم.

نور IES Light که نور های تزیئنی هستند که که وظیفه روشن کردن نور در قسمتی از صحنه را ندارند و بیشتر نزدیک سطوح کار میشوند.

نور Omni Light که نور نقطه ای هستند که معمول کم از ان ها استفاده میشود.

نور Mesh Light که هر جسمی یا قسمتی را که مدنظر دارید با این گزینه به یک منبع نوری نبدیل کنید.

توجه داشته باشید برای اینکه تست رندر با سرعت بالاتری می خواهید انجام شود تیک Material override روشن باشد که در واقع یک ماده خام به کل صحنه نسبت می دهد.

در تنظیمات نور Rectangle  که یک گزینه Shape داریم که اگر بخواهید پیش فرض ان نباشد یعنی رو حالت  Disk باشد نوری به حالت کروی شکل می گیرد.

اگر صحنه تان در محیطس برنامه ریزی شده که اب و هوای تمیزی ندارد و دارای گردو قبار بیشتری است می توانید در Directionality مقدار Shadow را زیاد کنید تا نیم سایه بیشتر و سایه محوی داشته باشید.

 

و توجه داشته باشید زمانی که نور وارد شده در صحنه را کپی می کنید و در جاهای دیگر استفاده می کنید دیگر نور جدیدی در قسمت Light تشکیل نمی شود.

موقع کشیدن نور Rectangle یک نقطه ای مشاهده می کنید که اگر کلیک کنید Light target pont را انتخاب می کنید و اگر ان را جابجا کنیم می توانیم هدف نور را جابجا کنیم.

می توانیم در نورپردازی داخلی از نور Spear Light استفاده کنیم 

و برای نور Spot Light اول هدف را را تعیین می کنید با شعاع مورد نظر دایره

و دوم با نقطه تشکیل شده در وسط آن منبع نور را مشخص می کنید .به عنوان مثال منبع نور می تواند قسمت نور چراغ برق باشد که بخواهد به زمین بازتاب نور می کند که درواقع همان هدف مورد نظر برای تولید سایه می باشد.

شعاع نور توسط Cone Angle و  Penumbra Angle کم و زیاد می شود تا به رندر مطلوبی برسید. 

5/5

دریافت تخفیف برای تهیه اولین دوره

کافیست روی گزینه زیر کلیک کنید تا با مشارکتی کوچک کد تخفیف 20 درصدی دریافت کنید