در این مقاله به آموزش رایگان مدل سازی روشویی در نرم افزار  تری دی مکس(3D max) میپردازیم.

آموزش مدل سازی روشویی در تری دی مکس

برای مدل سازی روشویی ابتدا از پنجره Create و بخش Splines یک Ngon انتخاب میکنیم

و تعداد Sides یا ضلع های آن را بر روی 12 قرار میدهیم.

اکنون بر روی Ngon کلیک راست کرد و گزینه ی Editable spline را انتخاب میکنیم

سپس با استفاده از ابزار Selection نیمه ی سمت چپ را انتخاب و Delete را زده 

و مجددا گوشه ی سمت راست را انتخاب و Delete را میزنیم 

سپس vertex (رأس) پایینی مثلث را انتخاب و کلیک راست کرده و گزینه ی Corner (گوشه) را انتخاب میکنیم

و مجددا نقطه ی رأس را انتخاب کرده و با استفاده از ابزار Move ،مختصات آن را در محور X ها بر روی 0 قرار میدهیم.

تا Ngon به شکل زیر تبدیل شود و ساختار روشویی ترسیم شود.

اکنون در پنجره ی Rendering گزینه های Enable to rendering و Enable to viewport را فعال میکنیم

و Thickness (ضخامت) آن را بر روی 160 میلیمتر و Sides (اضلاع) را بر روی 4 و Angle (زاویه) را بر روی 45 درجه قرار میدهیم.

اکنون بر روی Editable spline کلیک راست کرده و Editable poly را انتخاب میکنیم

و با استفاده از ابزار انتخاب درون پلی گان ها را انتخاب میکنیم 

و از منوی Edit در نرم افزار گزینه ی select invert را زده و سپس Delete را میزنیم.

حال از بخش Adjust pivot گزینه ی Affect pivot only را انتخاب میکنیم

و آبجکت را کاملا بر روی خط مختصات قرار میدهیم

سپس کلید F4 را زده تا لبه های آبجکت را نشان دهد

و سپس از پنجره ی Edit border گزینه ی cap را انتخاب میکنیم

و سپس vertex های وسط آبجکت را انتخاب کرده و Connect را میزنیم.

اکنون گزینه ی Edges را زده و مطابق تصویر زیر لبه های آبجکت را انتخاب میکنیم.

سپس connect را میزنیم و تعداد آن را بر روی 2 قرار داده و آن را به 2 قسمت تقسیم میکنیم.

حال ابزار loop را زده و سپس خطوط گوشه های مثلث را انتخاب کرده و سپس Chamfer را انتخاب میکنیم

و مقدار آن را بر روی 100 میلیمتر تعیین میکنیم

و با استفاده از Editable poly و connect همانند تصویر زیر،آبجکت را تقسیم بندی میکنیم و کمی خطوط آن را تنظیم میکنیم.

حال از بخش Edit edges گزینه ی Bridge را زده و سپس با استفاده از Ring selection لبه های دور آبجکت را انتخاب کرده،

و با استفاده از Connect آن را نیز به دو قسمت تقسیم میکنیم 

سپس از بخش Editable poly گزینه ی Polygon را انتخاب کرده و 

 پلی گان های داخل آبجکت را پاک میکنیم.

اکنون وارد نمای front شده و در پنجره Geometry گزینه ی Constraints را بر روی None قرار میدهیم

 و سپس خطوط سینک را به پایین میکشیم

اکنون توسط connect کف سینک را تقسیم بندی میکنیم

و سپس remove را انتخاب میکنیم

و از بخش Modifier List مادیفایر Turbo smooth را انتخاب میکنیم

این مادیفایر لبه های آبجکت را نرم تر و Smooth میکند

اکنون بر روی آن کلیک راست کرده و Collapse all را انتخاب میکنیم.

همان طور که در تصویر میبینید 4 پلی گان را انتخاب کرده و سپس Vertex های آن را انتخاب میکنیم

و سپس chamfer را زده و تعداد آن را بر روی 50 میلیمتر تنظیم میکنیم.

و پلی گان را انتخاب و آن را پاک میکنیم.

اکنون با استفاده از editable poly لبه های آن را کمی به شکل بیرون میاوریم.

حال از همین روش برای ایجاد یک راه آب در کف سینک استفاده میکنیم.

اکنون برای سینک یک رنگ تعیین میکنیم

سپس از بخش Extended primitives یک Oil tank انتخاب کرده و 

همانند تصویر زیر آن را در محل راه آب قرار میدهیم و سپس توسط ابزار Editable poly پایین oil tank را انتخاب کرده و سپس پاک میکنیم.

اکنون برای ترسیک شیر آب از احجام هندسی آماده ی نرم افزار استفاده میکنیم

از بخش Standard primitives یک استوانه یا cylinder انتخاب میکنیم

سپس Radius یا شعاع آن را بر روی 60 میلی متر و Sides یا اضلاع آن را بر روی 8 قرار میدهیم.

از بخش Editable poly ارتفاع آن را کم کرده و سپس کمی لبه ها را به داخل میاوریم و سپس لبه ها را به بالا ادامه میدهیم.

سپس vertex های پلی گان را انتخاب و با استفاده از ابزار Chamfer در آن یک دایره به وجود میاوریم و سپس آن را پاک میکنیم.

سپس آن را انتخاب کرده و و Shift را نگه داشته و سپس آن را درگ(کشیدن ماوس) کرده تا کپی شود

و با استفاده از ابزار Bridge لبه های حفره های آن را انتخاب کرده و کمی به سمت داخل میاوریم.

سپس خط لبه ی ان را انتخاب کرده و با استفاده از local لبه ها را به سمت بیرون میاوریم.

سپس تعداد خطوط لبه ها را بیشتر کرده و سپس با استفاده از Editable poly و ابزار border

 لبه ی لوله را در محور Y به مقدار .5 سانتی متر بیرون آورده و مجددا لبه ی آن را انتخاب و در محور Xها به سمت بیرون کشیده تا شیر ها رسم شوند.

اکنون با استفاده از Turbo Smooth لبه های آن را نرم میکنیم.

برای تماشای آموزش رایگان مدل سازی روشویی در نرم افزار  تری دی مکس(3D max) فیلتر شکن خود را روشن کرده و ویدیو زیر را پلی کنید.

5/5

دریافت تخفیف برای تهیه اولین دوره

کافیست روی گزینه زیر کلیک کنید تا با مشارکتی کوچک کد تخفیف 20 درصدی دریافت کنید